Sprint naar content
Project

Educatief partnerschap in het primair onderwijs

Wat houdt het project in?

Doel van het project is om (1) verschillen en overeenkomsten in het realiseren van educatief partnerschap in scholen met verschillende ouder- en leerlingpopulaties in kaart te brengen en (2) werkzame praktijken op te sporen, die leiden tot gezamenlijke inzet van ouders en leerkrachten voor de optimale ontwikkeling van (zorg)leerlingen. Het projectteam won de ATEE 2017 Award Teacher Educations Researcher’s Project van de Association for Teachers Education in Europa. Bij dit onderzoek hoort een interactief kennisplatform dat maandelijks wordt geüpdatet met tools, films en onderzoeks rapportages. In de schoolportretten worden bijzondere scholen belicht, bijvoorbeeld NT2 scholen met asielzoekerskinderen, die op inspirerende wijze laten zien hoe men educatief partnerschap kan vormgeven. Ook is er een online mini-cursus cultuur-sensitieve gespreksvoering beschikbaar. In 2018-19 is middels een aanvullende subsidie het onderzoeksthema verbreed naar het perspectief van ouders in de samenwerking met professionals in de jeugdhulpverlening.

Projectdoelstelling

Doel van het project is om (1) verschillen en overeenkomsten in het realiseren van educatief partnerschap in scholen met verschillende ouder- en
leerlingpopulaties in kaart te brengen en (2) werkzame praktijken op te sporen, die leiden tot gezamenlijke inzet van ouders en leerkrachten voor de optimale
ontwikkeling van (zorg)leerlingen

Periode

2016-2018 - afgerond

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Het belang van educatief partnerschap. Een leerkracht, onderzoeker, opleider, schooldirecteur, bestuurder en praktijkonderzoeker aan het woord.


Publicaties

Leenders, H., De Jong, J., Monfrance, M. & Haelermans, C., Samenwerken met ouders van zorgleerlingen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Onderzoek en Praktijk (accepted)

Leenders, H., De Jong, J., Monfrance, M. & Haelermans, C. (2019). Building strong parent–teacher relationships in primary education: the
challenge of two-way communication
. Cambridge Journal of Education. DOI:
10.1080/0305764X.2019.1566442

Leenders, H. & Mutsaers, P. (2018). Diversiteit waarderen in het primair onderwijs. Lessen uit Limburg. Zorgbreed. Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg, 15 (4), 37-42

Leenders, H. & Delnoij, L. (sept 2018). Ouders. Vertrouwen is de eerste stap. Didactief Online https://didactiefonline.nl/artikel/ouders-vertrouwen-is-de-eerste-stap

Leenders, H., Haelermans, C., De Jong, J. & Monfrance, M., (2018). Ouders van basisschoolleerlingen in Zuid-Limburg over ouderbetrokkenheid - een pilot studie. Pedagogiek, 38 (1), 47-73. DOI: 10.5117/PED2018.1.LEEN

Leenders, H., Haelermans, C., De Jong, J. & Monfrance, M. (2018). Parents' perceptions of parent-teacher relationship practices in Dutch primary schools. An exploratory pilot study . Teachers and Teaching. Theory and Practice. DOI 10.1080/13540602.2018.1456420

Leenders, H. & Van Swet, J. (2018). Ouders en leraren delen een kostbaar iets. Overwegingen bij de transitie naar een nieuwe vorm van professionaliteit binnen passend onderwijs. Passend Onderwijs Magazine, 6 (4), 6-10.

Media:
https://www.leraar24.nl/zo-werk-je-beter-samen-met-ouders-in-het-basisonderwijs/


https://bron.fontys.nl/over-het-nut-van-het-goede-oude-huisbezoek/


https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/schooladvies-en-educatief-partnerschap/
Voor volledig rapport zie https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/05/129-Antwoord-Schooladvies-educatief-partnerschap.pdf

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/docenten/nieuws/36364-lancering-online-kennisplatform-educatief-partnerschap.html

Talks
Leenders, H. & P. Swennenhuis, Handelen van jeugdprofessionals jegens ouders. Congresbijdrage Congres Jeugd in Onderzoek 2019 (accepted)

Leenders, H. Parent teacher relationships. The challenge of two-way communication’ EAPRIL 2018, Portoroz, Slovenia, Division 08 - Diversity & equality in different contexts (November 13, 2018, Portoroz).

Bij de ORD 2018, Divisie Leraar & Lerarenopleiding, is een symposium verzorgd, getiteld Verschillende ouders, verschillende leerkrachten. Educatief partnerschap in het primair onderwijs (3 deelpresentaties, samen met Universiteit Maastricht). Referent dr. Mariëtte Lusse, Hogeschool Rotterdam (14 juni 2018, Nijmegen)

Swennenhuis, P. Van samenwerking met ouders naar partnerschap met ouders van LVB jongeren. Congres Jeugd in Onderzoek 2018. Themasessie Verbinding onderwijs-jeugdhulp. Gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverlener (24 mei 2018, Amsterdam).

Leenders, H. & Michiels, E. De uitdaging van tweezijdige communicatie in gesprekken met ouders. VELON conferentie ‘Cross-overs in onderzoek voor, door en met leraren en lerarenopleiders’ (13 maart 2018, Roermond).

Leenders, H. & Michiels, E. The interactive platform for parent teacher relationships in primary schools. ATEE Winterconference (19 februari 2018, Utrecht).

Leenders, H. Bijdragen aan de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren ten aanzien van de samenwerking met ouders. Symposium Onderwijs Research Dagen 2017 (samen met lectoraten Hogeschool Rotterdam, Windesheim Zwolle en Hanzehogeschool Groningen), 29 juni 2017, Antwerpen.

Leenders, H. Educatief partnerschap op scholen met verschillende ouder- en leerling populaties. Presentatie bij Symposium Kennis uit praktijkgericht onderzoek, Fontys Hogeschool Pedagogiek, 19 jan 2017, Tilburg.

Leenders, H. Different opinions on parental involvement. Paper presentation Cloud 2: Educators’ Professional Development. EAPRIL Conference (European Association for Practitioner Research on Improving Learning). 23 Nov 2016, Porto, Portugal.

Leenders, H. Parents’ Perceptions of Parent Teacher Relationship Practices in Primary Education in the Netherlands. Interactive paper presentation, Abstract no. 157, RDC Primary ad Pre-primary education. 41st annual ATEE Conference ‘Educating the Best Teachers: a Challenge for Teacher Education’. 23 August 2016, Eindhoven.


Contact

Foto van persoon

Dr. H.H.M. (Hélène) Leenders

Associate lector