Sprint naar content
Foto van persoon

Docentonderzoeker

W. (Willemijn) Balk

Mijn naam is Willemijn Balk en ik ben als docent-onderzoeker actief binnen de onderzoekslijn Partnerschap in Jeugdhulp en Onderwijs.

Sinds 2019 werk ik als docent filosofie bij Fontys Hogeschool Pedagogiek, waar ik –naast filosofie- met name onderwijs verzorg op het gebied van onderzoek en onderzoeksvaardigheden. Ik heb geschiedenis en filosofie gestudeerd en een lerarenopleiding gedaan. Voor ik bij Fontys werkte, werkte ik aan internationalisering met scholen in vo en mbo en daarna ging ik op centraal niveau bij Fontys aan de slag met internationalisering van het curriculum. Daar komt mijn interesse en expertise op het gebied van diversiteit dan ook vandaan. Ik ben met name geïnteresseerd in de vraag hoe je diversiteit als uitgangspunt kan nemen en zo ruimte kunt creëren voor ieders eigenheid.


Contact

Foto van persoon

W. (Willemijn) Balk

Docentonderzoeker