Sprint naar content
Project

Jeugdhulpverlening in de school

Wat houdt het project in?

Het 3-jarig NRO onderwijsonderzoek ‘Jeugdhulpverlening in de school. Samen praten en vooral samen doen’ (projectleider: Mariette Haasen, Fontys OSO) is gericht op het (door)ontwikkelen van werkwijzen voor samenwerken in de klas tussen onderwijs en jeugdhulpverlening.Hélène Leenders participeert namens Fontys Pedagogiek in dit onderzoek en is verantwoordelijk voor de evaluatielijn. In verschillende schoolcontexten (po, vo, s(v)o en mbo) wordt groepsgewijs en vanuit een preventieve insteek gewerkt aan sociaal emotioneel leren. Concreet wordt er in de klas samengewerkt in themalessen over bijvoorbeeld hechting en onderling respect. “Een aanwezige jeugdhulpverlener herkent de patronen achter boosheid of andere emoties van een kind”, legt Mariette uit in een interview in Bron. “De leerkracht kan met die informatie gelijk aan de slag.” Zo verbetert, met name in het basis- en het speciaal onderwijs, de interactie van leerlingen met leerkracht en klasgenoten, en gaat ook hun taakmotivatie omhoog.

Op de website van dit onderzoek zijn alle rapportages, publicaties en inspirerende filmpjes van de verschillende schooltypen te vinden.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Samenwerken aan Hechting


Publicaties

Leenders, H., Delsing, M., Haasen. M., & Scholte, R. (2023). Interprofessionele samenwerking tussen leraren en jeugdhulpverleners op school en de relatie met leraarcompetenties. Een verkenning van de perceptie van professionals. Pedagogiek, 43 (2), 109-131.

Haasen, M. & Wesseldijk, B. Inclusief onderwijs: ‘Andere manier van denken nodig’. 12 oktober 2022.

Diemel, K., Haasen, M. & Leenders, H. (2023). Presentatie bij de 20th International Conference on Positive Behavior Support, 31 maart 2023, Jacksonville (FL).

Haasen, M. & Diemel, K. (2022). Geef de jeugdhulpverlener toegang tot je klas, TIB 5, 17-20.

Interview Mariette Haasen en Bas Wesseldijk (2022). Inclusief onderwijs: ‘Andere manier van denken nodig’, Bron, 12-10-2022

Interview Mariette Haasen (2022).  Jeugdhulpverlener in de klas helpt leerkracht én leerling, Bron, 10-3-22

Projectleider Mariette Haasen (Fontys OSO) in een radio interview https://www.nporadio1.nl/fragmenten/eenvandaag/7b77a226-40f3-4be8-b1ed-3a41e1ccb3a7/2018-11-06-waarom-zitten-zoveel-jongeren-in-de-jeugdzorg

Dubbelinterview van Mariette Haasen en Hélène Leenders bij de start van het onderzoek https://bron.fontys.nl/elf-procent-kinderen-in-de-jeugdzorg-is-echt-te-veel/

Themanummer ZorgPrimair, juni 201: Onderwijs en Jeugdzorg samen in de klas.

Leenders, H., Delsing, M. & Haasen, M., Scholte, R. Werkzame factoren in de samenwerking tussen leraren en jeugdhulpverleners in scholen en de relatie met leraar competenties. Een verkenning. (forthcoming)

Haasen, M., Van Swet. J., De Werd, M., Fafieanie, V., Leenders, H., Jansen, P., Diemel, K., Van Zon, A. & Alders, R. (2020). Welbevinden en samenwerken. Volgen van de ontwikkeling op de scholen. Themanummer Onderwijs en Jeugdzorg. Samen in de klas. Zorg Primair, juni 2020.

Media

Projectleider Mariette Haasen (Fontys OSO) in een radio interview https://www.nporadio1.nl/fragmenten/eenvandaag/7b77a226-40f3-4be8-b1ed-3a41e1ccb3a7/2018-11-06-waarom-zitten-zoveel-jongeren-in-de-jeugdzorg

Dubbelinterview van Mariette Haasen en Hélène Leenders bij de start van het onderzoek https://bron.fontys.nl/elf-procent-kinderen-in-de-jeugdzorg-is-echt-te-veel/


Contact

Foto van persoon

Dr. H.H.M. (Hélène) Leenders

Associate lector