Sprint naar content
Project

Monitor Diversiteitssensitief en Inclusief Opleiden

Wat houdt het project in?

Dit project maakt deel uit van het project ‘Inclusie en Bildung’ van het Programma Studiesucces, uitgevoerd door het lectoraat Waarderen van Diversiteit (Fontys OSO) in samenwerking met Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Fontys Hogescholen wil zich verder doorontwikkelen tot een toegankelijke en inclusieve organisatie. Hierbij gaat het om het bieden van opleidingen waarin studenten zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Daarnaast gaat het om het voorbereiden van studenten op hun bijdrage aan een inclusieve samenleving als professional. In dit onderzoek is met behulp van een vragenlijst die is uitgezet in vier instituten, gevolgd door focusgroep-interviews, een antwoord gezocht op de vraag in hoeverre Fontys opleidingen al inclusief en diversiteitssensitief en wat op dit gebied voorbeelden zijn van goede praktijken.

Op basis van dit onderzoek is een praktische procedure met instrumenten ontwikkeld waarmee instituten of opleidingen zelf de stand van zaken in kaart kunnen brengen.

Projectdoelstelling

De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is: ‘In hoeverre zijn opleidingen binnen Fontys Hogescholen al inclusief en diversiteitssensitief en wat zijn voorbeelden van goede praktijken?' Naast het beantwoorden van deze onderzoeksvraag, is het onderzoek erop gericht om een praktische procedure met instrumenten op te leveren waarmee instituten of opleidingen zelf de stand van zaken wat betreft diversiteitssensitief en inclusief opleiden in kaart kunnen brengen.

Periode

2020-2021


Onderzoeksrapportage Monitor Diversiteitssensitief en Inclusief Opleiden


Contact

Foto van persoon

Dr. H.H.M. (Hélène) Leenders

Associate lector