Sprint naar content
Lectoraat van Duurzaamheid en circulariteit / Gezonde en inclusieve samenleving / Enabling technologies

Sociale veerkracht

Als lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Sociale Studies zijn we een logische kennispartner voor maatschappelijke organisaties, docenten en studenten. Daarnaast werken we samen met universiteiten, overheden, zorg- en welzijnsaanbieders, burgers, zakelijke relaties en andere (inter)nationale spelers in het maatschappelijk domein. Door samen te werken komen we tot overkoepelende inzichten over het wat, hoe en het waarom van specifieke maatschappelijke vraagstukken die spelen in Noord-Brabant. Centrale thema's in onze projecten zijn: maatschappelijke inclusie, democratisering, burgerschap en community development.

Over het lectoraat

Onze experts en onderzoekers werken integer, objectief en vanuit een kritische vragende houding. We hebben een intrinsieke drijfveer om een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van burgers, organisaties en overheden. Daarbij geldt een ‘samen leren – samen innoveren’ cultuur. Vanuit deze unieke positie kunnen we een actuele inhoudelijke bijdrage leveren aan maatschappelijke onderwerpen. Nu en in de toekomst.


Lector

Foto van persoon

Dr. M. (Maja) Ročak

Lector Sociale Veerkracht

Maja Ročak (1981) studeerde Sociaal werk aan de Universiteit van Zagreb. Ze behaalde masterdiploma’s in European Comparative Social Studies en Social Science Research Methods. Zij deed haar promotieonderzoek naar stedelijke krimp en sociaal kapitaal bij de Radboud Universiteit. Maja werkte in het VK als sociaal werker in de kinderbescherming en in de ouderenzorg. Sinds 2009 werkt ze als onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie bij Zuyd Hogeschool waar zij onderzoek doet naar sociale duurzaamheid, (bottom-up)gebiedstransformaties en vertrouwen. Per 1 januari 2022 is ze benoemt als lector Sociale Veerkracht bij Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Lector

Foto van persoon

M. (Mariël) van Pelt

Lector Sociale Veerkracht

Mariël van Pelt (1972)studeerde Politicologie aan de Radboud Universiteit. Vanaf 1998 werkt ze als docent en vanaf 2002 als hoofddocent bij de sociaal werk opleidingen. Eerst bij MWD en CMV bij de hogeschool Den Bosch (nu Avans) en sinds 2001 bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In 2006 werd ze projectleider van de ontwikkeling en bekostigingsaanvraag van de Master Social Work opleiding. Van 2008 – 2016 was zij opleidingscoördinator en hoofddocent bij deze opleiding en van 2017-2021 hoofddocent en programmaleider van de Research & Improvement lijn. Haar proefschrift gaat over de vraag wat masteropleidingen sociaal work bijdragen aan professionalisering van het sociaal werk.

In 2017 maakte Mariël deels de overstap naar Movisie, het landelijk kenniscentrum voor de aanpak van sociale vraagstukken. Momenteel werkt Mariël van Pelt als expert Professionalisering en Sociaal Werk bij Movisie. Dit werk combineert ze met het lectorschap Sociale Veerkacht.


Kennisteam

Foto van persoon

S. (Stefan) Assink

Docentonderzoeker
Foto van persoon

S. (Stef) Dingemans

Docentonderzoeker

Foto van persoon

drs. H.P.J. (Hanneke) Claassens

Docentonderzoeker

Foto van persoon

drs. L.H.A. (Lydia) van Dinteren

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M.L.M.I. (Malissa) Dreessen

Projectleider
Foto van persoon

B.P. (Bram) Gootjes

Docentonderzoeker
Foto van persoon

E.M.C.A. (Evie) Heinrichs-Segers

Docentonderzoeker
Foto van persoon

A.M.H. (Arno) Kierkels

Docentonderzoeker

Foto van persoon

H.L.A.W. (Hanneke) van Lieshout

Docentonderzoeker
Foto van persoon

I.F. (Iris) Middendorp

Docentonderzoeker

Foto van persoon

R. (Rolinka) Plug-Haak

Managementassistent onderzoek

Foto van persoon

J. (Jitske) van der Sanden

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Dr. M.J.P. (Marianne) Sommers

Docentonderzoeker

Foto van persoon

N. (Neeltje) Spit

Docentonderzoeker
Foto van persoon

R.C. (Rachel) van Tellingen-Klaver

Docentonderzoeker

Foto van persoon

drs. M.I.E. (Mariëlle) Verhagen

Docentonderzoeker

Foto van persoon

S.J.H.A. (Saskia) van Overbeek

Docentonderzoeker

Foto van persoon

M. (Mariël) van Pelt

Lector Sociale Veerkracht
Foto van persoon

Dr. M. (Maja) Ročak

Lector Sociale Veerkracht

Onderzoeksprojecten

 • Jongensprostitutie

  Sociale veerkracht Project Jongensprostitutie Over het project Partners Publicaties Contact Onderdeel van: Sociale veerkracht Wat houdt het project in? Dit is een onderzoek dat resulteert in een handelingsrepertoire voor het vinden, binden en behouden van jongens actief in de prostitutie. Periode 2021-heden Resultaat De rapportage kun je hieronder vinden bij publicaties.


  Status
  Lopend
 • Gezins- en vrouwenopvang

  Sociale veerkracht Project Gezins- en vrouwenopvang Over het project Partners Publicaties Contact Onderdeel van: Sociale veerkracht Wat houdt het project in? Binnen dit onderzoek bekijken we vanuit een multideskundig perspectief hoe vrouwen- en gezinsopvang vormgegeven kan worden zodat het aansluit bij de behoeften van betrokken stakeholders.  Periode 2021-2022 Resultaat Het onderzoek is nog in uitvoering.


  Status
  Lopend
 • Project welbevinden intern

  Sociale veerkracht Project Project welbevinden intern Over het project Partners Contact Onderdeel van: Sociale veerkracht Wat houdt het project in? Studenten ten tijden van corona, wat vraagt dat van studenten en docenten? In dit onderzoek halen we hun verhalen op en vertalen we deze naarimplicaties voor de onderwijspraktijk.  Periode 2020-heden Resultaat Studentenwelzijn is een onderwerp binnen Fontys


  Status
  Lopend
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Sociale veerkracht Project Maatschappelijk verantwoord ondernemen Over het project Partners Publicaties Contact Onderdeel van: Sociale veerkracht Wat houdt het project in? Binnen dit onderzoek kijken we naar de betekenis van vrijwilligers voor medewerkers met een ondersteuningsvraag in het bedrijfsleven. Periode 2020-heden Resultaat Lancering van een platform waar medewerkers van bedrijven in Venlo


  Status
  Lopend
 • Dak- en thuislozen

  Sociale veerkracht Project Dak- en thuislozen Over het project Partners Publicaties Contact Onderdeel van: Sociale veerkracht Wat houdt het project in? In dit onderzoek maken we inzichtelijk wat dak- en thuislozen van waarde vinden met betrekking tot samensturing in de maatschappelijke opvang. Periode 2021-heden Resultaat Zie publicaties.


  Status
  Lopend
 • Naastenparticipatie in de GGZ

  Sociale veerkracht Project Naastenparticipatie in de GGZ Over het project Partners Contact Onderdeel van: Sociale veerkracht Wat houdt het project in? In dit promotieonderzoek staat naastenparticipatie centraal binnen de GGZ rond cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Periode 2014-heden Resultaat Het onderzoek is nog in uitvoering. Partners Contact drs. H.P.J.


  Status
  Lopend


publicaties tussen 2016 t/m 2022 zijn mede gefinancierd door VWS

Ročak, M., Van Pelt, M., & Van der Sanden, J. (Eindred.) (2023). Thematafels Sociale Veerkracht. Werkplaats Sociaal Domein 2023-2026. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Heinrichs, E., & Feringa, D. (2023). No Shhhame: een doelmatigheidsstudie. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Assink, S., Verhagen, M., & Feringa, D. (2023). Preventieve aanpak partnergeweld. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Verhagen, M., Middendorp, I., Assink, S., & Feringa, D. (2022). Pleegzorg beweegt: op zoek naar kansen voor innovatie en ontwikkeling (rapportage). Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Verhagen, M., Middendorp, I., Assink, S., & Feringa, D. (2022). Pleegzorg beweegt: op zoek naar kansen voor innovatie en ontwikkeling (factsheet). Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Van Overbeek, S., & Feringa, D. (2022). Inclusieve waardecreatie voor een circulaire samenleving. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Spit, N. (2022, 25 november). Samenlevingsopbouw onder druk: continuïteit vraagt om rebellie. Sociale Vraagstukken. https://www.socialevraagstukken.nl/samenlevingsopbouw-onder-druk-continuiteit-vraagt-om-rebellie/

De Brabander, R., Hofs, J., de Jong, J., Kuiper, C., Ročak, M., & van Pelt, M. (2022). Oproep tot actie: Pleidooi voor een eco-sociale benadering van sociaal werk. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Van Pelt, M., & Ročak, M. (2022). Werken aan sociale veerkracht: het belang van samenlevingsopbouw en politiserend werken. Sozio. https://www.sozio.nl/in-voorbereiding--sozio-special-sociale-veerkracht/1030896.

Assink, S., Verhagen, Mariëlle., & Feringa, D. (2022). Ouderenmishandeling: een verborgen wereld. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Van Lieshout, H., & Feringa, D. (2022). Samensturing in de maatschappelijke opvang. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2022). 'Het gaat niet om wat je kunt, maar om wie je bent'. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2022). Verschil maken voor de jeugd in een complex jeugd(hulp)systeem (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2022). Verschil maken voor de jeugd in een complex jeugd(hulp)systeem (factsheet). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Keijl, T. (2022). 'Soms moet je over de rand van die waterval springen'. Movisie. 'Soms moet je over de rand van die waterval springen' | Movisie.

Verhagen, M., Feringa, D., & Spit, N. (2022). Vrouwen- en gezinsopvang: de klantreis als uitgangspunt voor integrale beleidsontwikkeling. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Heinrichs, E., & Feringa, D. (2022). Vinden, Binden, Behouden. Attitudeprofiel voor professionals die (willen) werken met jongens in de prostitutie. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Assink, S., & Feringa, D. (2022). Regionaal Expertteam Jeugd. Cirkel van invloed en samenwerking met partners in de regio (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Assink, S., & Feringa, D. (2022). Regionaal Expertteam Jeugd. Cirkel van invloed en samenwerking met partners in de regio (factsheet). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Heinrichs, E. (2021). Werkboek/toolkit intervisie: vroegsignalering van burn-out klachten bij professionals in het sociale domein. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

Van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2021). De pandemie legt een vergrootglas op de jeugdhulp. Werkplaatsen Sociaal Domein magazine, 46–49. https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/publicatie/magazine-op-afstand-nabij

Dekker, P., Boonstoppel, E., Hurenkamp, M., Middendorp, I., & Tonkens, E. (2020). Dealen met de grote wereld. Sociaal en Cultureel planbureau. https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/12/21/dealen-met-de-grote-wereld

Van Tellingen-Klaver, R., Assink, S., & Feringa, D. (2021). Regionaal Expertteam Jeugd (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Van Tellingen-Klaver, R., Assink, S., & Feringa, D. (2021). Regionaal Expertteam Jeugd (factsheet). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Overbeek, S. van., & Feringa, D. (2021). Hulp voor en door medewerkers in regio Venlo (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Overbeek, S., & Feringa, D. (2021). Hulp voor en door medewerkers in regio Venlo (samenvatting). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Heinrichs, E. (2021). Burn-out klachten bij (beginnende) professionals in het sociale domein. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies, masterthesis - Master Healthy Ageing Professional.

Feringa, D., Schnitzer, J., & Dam, S., van der. (2021). Succeselementen integrale wijkaanpak. Een kwalitatieve evaluatie van het project 'Jeugdzorg op de juiste plek'. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2021). Kind centraal in de jeugdhulpverlening. Tijdschrift Positieve Psychologie, 2, p. 44-50.

Peels, F., Sanden, J. van der, & Feringa, D. (2021). Bijzonder Domein Jeugd geeft kinderen weer een plekje in de maatschappij. Interview. Eindhoven: Innovation Origins. https://innovationorigins.com/nl/bijzonder-domein-jeugd-geeft-kinderen-en-jongeren-weer-een-eigen-plekje-in-de-maatschappij/

Evenboer, E., Wienen, B., Feringa, D., Metselaar, J., & van Hattum, M. (2020). 'Serious gaming' voor professionals in spe. Werk in uitvoering, 3, 35-37.

Middendorp, I., Feringa, D., & Kierkels, A. (2020). Maatschappelijke inclusie en international spouses: aandacht voor bonding om verlies van kapitaal op termijn te voorkomen. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Verhagen, M., & Feringa, D. (2020). Integraal samenwerken vraagt wederkerigheid tussen aggregatieniveaus. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Welten, J. (2020). Werkkaart 'Samen de handen ineen voor een multiproboleem'. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

2019

Gootjes, B., & Claassens, H. (2019). Naastenbetrokkenheid binnen de GGZ bezien vanuit de erkenningsfilosofie van Honneth, Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 28(6), pp.46–57

Gootjes, B., & Feringa, D. (2019). It takes a village to innovate. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies – Werkplaats Sociaal Domein.

van Lieshout, H. (2019). Aansluiting vinden bij en ondersteuning bieden aan Poolse arbeidsmigranten in Nederland (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

van Lieshout, H. (2019). Aansluiting vinden bij en ondersteuning bieden aan Poolse arbeidsmigranten in Nederland (factsheet). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Mols, J. (2019). Nei Skoen: Herstelbeweging in Helmond (Eindrapport onderzoeksproject). Eindhoven: Lectoraat Sociale Veerkracht, Fontys Hogeschool Sociale Studies.

2018

Doelen, M., Rintjema, L., & Linders, L. (2018). Evaluatie Programma Versterken Opvoedondersteuning Sociale Basis. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies. [interne publicatie]

Heinrichs, E., Van Zilfhout, P. (2018). Levensverhalen, Over Keuze, Toeval en Lot, Opgetekend door studenten van Fontys Hogeschool Sociale Studies. Eindhoven: Fontys Sociale Studies

Gootjes, B. (2018). Burn-out vertelt ons meer over de samenleving dan over de patiënt. Toepassing van het denken van Ian Hacking op de Burn-out. In: Sociale Vraagstukken, 15-10-2018.

Laat, P, de., & Meussen, H. (2018). Rapportage Samenlevingsopbouw. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies. [interne publicatie]

Linders, L. (2018) Sociaal Werk gaat om andere mensen. Werken aan sociale reflexiviteit in sociaal werk [Essay]. Eindhoven, Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Linders, L., & Verharen, L. (2018). Missie Sociaal Werk. In Platform Lectoren Sociaal Werk (Ed.), Denken over professionaliteit sociaal werk. Gevonden 25 maart 2020: https://lectorensociaalwerk.nl/wp-content/uploads/2018/05/20180412-Missie-Sociaal-Werk.pdf

Mols, J. (2018). Netwerkgericht werken bij Neos (Eindrapport deelproject ReflexieLab Neos). Eindhoven, Werklpaats Sociaal Domein Noord-Brabant/ Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Mols, J. (2018). Complementaire samenwerking, of rollenstrijd? (Eindrapport deelproject ReflexieLab Ervaringsdeskundigheid). Eindhoven, Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant/Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Peels, F., Rintjema, L., Verhagen, M. & Linders, L. (2018). Jongeren met LVB niet louter cliënt; een volwassen aanpak. Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Sanden, J. van der (2018). De verborgen gebreken van buurtinitiatieven. Te raadplegen op: https://www.socialevraagstukken.nl/de-verborgen-gebreken-van-buurtinitiatieven

Verhagen, M. (2018, september). eindrapportage deelproject WeHelpen. Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work & Lumens [interne publicatie].

2017

Heinrichs, E., Aalbers, H., Van Zilfhout, P. (2017), Rapport deelproject Verkenning van sociale reflexiviteit. Interne publicatie. Eindhoven: Fontys Sociale Studies- Lectoraat Brede Bachelor Sociale Werk - Reflexielab

Feringa, D., Peels, F., Sanden, J. van der & Linders, L. (2017). Mishandeld kind verdwijnt naar achtergrond. in Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van & Ham, M. (red), 1 op de 4 kindermishandeling een publiek probleem, p107 - 121. Amsterdam: Van Gennep. 

Feringa, D. & Tonkens, E., (2017). How the participation style in local youth councils contributes to the civic engagement of young people. Journal of Social Intervention: Theory and Practice. 26(2), pp.43–59. DOI: http://doi.org

Mols, J. (2017). Delen van Cultuur. Een onderzoek naar het bevorderen van de participatie van allochtone burgers in lotgenotengroepen (Onderzoeksrapport). Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys. Eindhoven.

Sanden, J., Feringa, D., Peels, F., Linders, L. (2017). Kind verdwijnt naar achtergrond (Magzine). Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Sanden, J., Feringa, D., Peels, F., Linders, L. (2017). Kind verdwijnt naar achtergrond (Factsheet). Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Verhagen, M. (2017, juli). Tussenrapportage deelproject WeHelpen. Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work & Lumens [interne publicatie].

Zilfhout, van P. (2017). Hoofdstukbijdragen in: Wouters, E., Aarts, A. (red.) (2017). Ethiek van praktijkgericht onderzoek, Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

2016

Claassens, H. (2016). Implementatie van naastenparticipatie. Nieuwsbrief GGZ Oost Brabant.

Claassens, H. (2016). Naastenparticipatie in de GGZ. [Factsheet GGZ]. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies

Heinrichs, E., Van Zilfhout, P. (2016). Levensverhalen, Over Keuze, Toeval en Lot, Opgetekend door studenten van Fontys Hogeschool Sociale Studies. Eindhoven: Fontys Sociale Studies

Feringa, D. (2016). Democratisch burgerschap kun je leren. Versvak

Feringa, D., Sanden, J. van der & Peels, F. (2016). Jeugdhulpverlening: ‘Ik hoop en bid dat het beter wordt’.

Feringa, D., Sanden, J., van der, & Peels, F. (2016). Jeugdhulpverlening, landschap van uiteenlopende emoties. In L. Linders, D. Feringa, M. Potting en M. Jager-Vreugdenhil (red). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Van Gennep.

Lieshout, H. (2016). Eén en één is vijf: de kracht van samenwerking met ervaringsdeskundigen in onderzoek. In: Hove, H. van, Schippers, A., Cardol, M. & De Schauwer, E. (red.) (2016). Disability Studies in de Lage Landen (pp. 266-276). Antwerpen/ Apeldoorn: Garant Uitgevers N.V.

Linders, L., & Feringa, D. (2016). Doe-het-zelf-zorg. Over de kunst van het laten. Maatwerk, 3.

Linders, L., Feringa, D. Potting, M. & Jager-Vreugdenhil, M. (red) (2016). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Van Gennep.

Linders, L., Feringa, D., Potting, M. & Jager-Vreugdenhil, M. (2016). Professionals zijn in verwarring over de veranderende verzorgingsstaat. Sociale vraagstukken.

Linders, L., Feringa, D., Potting, M., & Jager-Vreugdenhil, M. (2016). Professionals behoeven vertrouwen. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken(3), 44-45.

Linders, L. (2016). Evaluatierapport mantelzorg gemeente Tilburg. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies. [interne publicatie].

Mols, J. (2016). Eigen Kracht Groepen. Het Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg. [Factsheet]. Eindhoven: Fontys Hoegschool Sociale Studies. [interne publicatie]

Sanden, J., van der, Feringa, D., & Peels, F. (2016). Jeugdhulpverlening in beroering. Juichende en sceptische professionals. In A.J. Kruiter, F. Bredewold, en M. Ham (red). Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Amsterdam: Van Gennep. 

Verhagen, M. (2016). Dilemma’s van inzet vrijwilligers als methodiek in de zorg. In: L. Linders, D. Feringa, M. Potting, M. Jager-Vreugdenhil (red.). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat (p. 27-41). Amsterdam: Van Gennep.

Zilfhout, van, P. (2016). Ruimte voor reflectie: sociale rechtvaardigheid in tijden van transitie in: Linders, L., Feringa, D., Potting, M., Jager-Vreugdenhil, M. (red) (2016). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Van Gennep

2015

Claassens, H. (2015) In een klap mantelzorger (pp 50-53). In Linders & Feringa, Stilstaan om vooruit te komen

Feringa, D., Sanden, J., van der, Peels, F., & Linders, L. (2015) Jeugdhulpverlening in opschudding (magazine). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Feringa, D., Sanden, J., van der, Peels, F., & Linders, L. (2015) Jeugdhulpverlening in opschudding (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Linders, L. & Feringa, D. (2015). Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning. Utrecht: Movisie.

Linders, L., & Feringa, D. (2015). Sociaal reflecteren voor de nieuwe social worker. Sociale vraagstukken

Mols, J. (2015). De sociale professional in de Praktijk van Lotgenotencontact. In L. Linders & D. Feringa. (Red.), Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 80-84). Utrecht: Movisie.

Verhagen, M. (2015). De breiclub van buurtbewoonsters in een wijksteunpunt. In: L. Linders, D. Feringa (red.). Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (p. 40-45). Utrecht: Movisie.

2014

Bredewold, F. H., & Linders, L. (2014) De schuldige ontvanger en de gefrustreerde gever. Over de onlosmakelijke band tussen vertrouwen en wederkerigheid in zorg- en hulpverlening. In S. Verhagen, L. Linders & M. Ham (Eds.), Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen. Amsterdam: Tijdschrift voor sociale vraagstukken | Uitgeverij Van Gennep.

Claassens, H. (2014) ‘Ground control tot major Tom ...’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) 

Dinteren, L. van & Feringa, D. (december 2014) ‘Verwarring rondom eigen kracht bij professionals.’ Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Dinteren, L. van (2014) ‘Focus op eigen kracht. Pionieren in een generalistisch wijkteam.’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) 

Feringa, D. (2014) Burgerschap als ambacht. Jongerenraden in Nederland. Eburon

Feringa, D. (2014) Jongerenraden zijn waardevol voor burgerschap.Tijdschrift Sociale Vraagstukken March 2014

Feringa, D. (2014). Kansen voor gemeenten om jongerenraden te benutten. Cascade, 11, blz 10-13. Feringa, D., & Mols, J. (2014) Lotgenotengroepen: balanceren tussen bemoeienis en loslaten. Sociale Vraagstukken. Gevonden 12 december 2014:http://www.socialevraagstukken.nl/sociale-praktijk/lotgenotengroepen-balanceren-tussen-bemoeienis-en-loslaten/

Linders, L., & Feringa, D. (red) (2014) De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. Utrecht: Movisie. Linders, L. (2014) Vrijwilligers professionaliseren. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, zomer(2), 14.

Linders L. (2014) Eigen kracht is als een kameleon. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, voorjaar(1), 14.

Linders, L. (2014). De dynamiek van Social Work. Het gewone onder een vergrootglas. Eindhoven: Fontys Hogescholen. Mols, J. (2014) ‘Dilemma's in de Praktijk van Lotgenotencontact’. In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) Utrecht: Movisie

Mols, J., & Feringa, D. (2014). Lotgenotengroepen: balanceren tussen bemoeienis en loslaten. Sociale vraagstukken

Stortelder, M. (2014) ‘Kantelen in een veranderende context.’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) Utrecht: Movisie

Verhagen, S., Linders, L., & Ham, M. (Eds.). (2014) Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen. Amsterdam Tijdschrift voor sociale vraagstukken | Uitgeverij Van Gennep

Verhagen, M. (2014) ‘Binding door aandacht en waardering. Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in een wijksteunpunt.’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van tranesitie. (red. L. Linders & D. Feringa) 

2013

Dinteren, L., Feringa D. & Linders, L. (2013) De generalist als kapitaal. Een groeimodel voor een basismethodiek voor de generalist van WIJeindhoven. Eindhoven.

Feringa, D. (2013) Representatie in gemeentelijke adviesorganen voor jongeren. Conference paper at 'Dag van de Sociologie', Nijmegen, the Netherlands 2013

Linders, L., Wouters, E. & Tamrouti, I. (2013) Van mantelzorg heb je niet respijt. Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies

Linders, L. (2013) Wijkteams zijn geen haarlemmerolie. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Najaar(3), 14.

Linders, L. (2013) De sociale professional als onderzoeker. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukkken, Zomer (2), 14. 

Agenda

Ondersteuning en zorg voor zelfstandig wonende ouderen door samenzorg (met technologie) in de sociale basis

event type
Lezing

Dit college staat in het teken van samenzorg voor de toekomst en de rol van technologie hierbij.

-

 

Events 2023


Contextueel werken bij psychische problematiek door Floortje Scheepers
24 januari 2023

Hoe begrijpen we psychische ontregeling, wat is hier de wetenschappelijke evidentie en basis voor en hoe passen de interventies die de afgelopen decennia ontwikkeld zijn hierbij? Als we psychische ontregeling meer gaan zien als een complex adaptief fenomeen vraag dat om een andere analyse van de klachten en een andere insteek voor begeleiding en behandeling.

De kunst van het beïnvloeden: beleidspraktijk als
onmisbare schakel in de politiserende sociaal werk praktijk door Peter Raeymaeckers

21 maart 2023

Sinds enkele jaren staat het concept politisering in België en Nederland centraal in
het debat over de rol van het sociaal werk. Parallel met deze ontwikkeling, ontstond er een boeiende discussie over de positie van
beleidspraktijk binnen het politiserend handelen van de sociaal werker. Beleidspraktijk definiëren we als die strategieën geconstrueerd door sociaal werkers en hun organisaties gericht op het beïnvloeden van beleid en politici.

Zie je mij? Over het zien, horen en voelen van de impact van huiselijk geweld en kindermishandeling door Hameeda Lakho
18 april 2023

Hameeda Lakho, auteur van o.a. Verborgen Tralies vertelt tijdens de Society College
openhartig over haar achtergrond en wat voor impact huiselijk geweld en kindermishandeling op haar leven en op alle leden van het gezin heeft gehad.

Lange adem in het sociale domein: wat leren we door 7 jaar lang in het straathoekwerk mee te kijken? door Evelien Rauwerdink-Nijland
30 mei 2023

Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen participeert in de samenleving, terwijl we dit wel verwachten.
Het is ook niet vanzelfsprekend dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is.

In dit society college gaan we in op wat we kunnen leren van langdurig onderzoek in de straathoekwerkcontext over wàt er daadwerkelijk nodig is om de broodnodige ondersteuning te kunnen bieden aan mensen die dit nodig hebben, om wat voor reden dan ook. Waar moeten we, met elkaar, echt aan werken met het uiteindelijke doel om onszelf (zo) overbodig (mogelijk) te maken als sociaal werk?

Tim 'S Jongers
14 februari 2023

Sfeerafbeelding Fontys

Samenwerkingspartners

Sfeerafbeelding Fontys

Overheden

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Zorg- en welzijnaanbieders

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Kennis- en onderwijsinstellingen

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Private partners

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Lector

Lector

Events

Foto van persoon

Dr. M. (Maja) Ročak

Lector Sociale Veerkracht

Foto van persoon

M. (Mariël) van Pelt

Lector Sociale Veerkracht

Foto van persoon

R. (Rolinka) Plug-Haak

Managementassistent onderzoek