Sprint naar content

Presenteren

Introductie

Presenteren is een manier om informatie over te brengen of om te overtuigen. Er zijn vele manieren en vormen van presenteren. Een veelvoorkomende vorm van presenteren is presenteren met een PowerPoint presentatie. Maar onderstaande voorbeelden maken duidelijk dat presenteren ook op andere manieren kan.

Sfeerafbeelding Fontys

 

Inspiratie en praktijkvoorbeeld(en):

Een in de universitaire wereld zeer gebruikelijke presentatievorm die ook in het HBO heel goed bruikbaar is. Laat de student het onderzoeksresultaat visualiseren in een poster. Eventueel kun je hiervoor als docent zelf een format opstellen, bijvoorbeeld in Canva, zodat de posters voldoen aan vooraf opgestelde criteria en er een goede balans is tussen tekst en beeld.

Het voordeel van een poster t.o.v. bijvoorbeeld een PowerPoint is dat belangstellenden de poster snel kunnen scannen en er vervolgens ruimte is voor interactie. Dus niet eerst zenden en dan vragen stellen maar meteen samen bespreken, inzoomen op voor de toehoorders relevante onderdelen en tot de kern komen.

Eventueel kan er nog een combinatie worden gemaakt met de zogenaamde elevatorpitch: de student geeft in max. 60 seconden een toelichting op de poster waarna de rest van de tijd benut wordt voor uitwisseling van vragen en ideeen.

Het doel is het verspreiden van goede ideeën ("Ideas Worth Spreading”). Sprekers houden in maximaal 18 minuten "de presentatie van hun leven” over een onderwerp, over een bepaald project, of iets waarvan zij vinden dat het een idee is dat verspreid moet worden. De inhoud van het verhaal wordt zo toegankelijk mogelijk gemaakt. Men probeert begrip en bewustzijn te kweken en toepassingen te laten zien die kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Zie hieronder de storyline die het succes van deze presentatievorm mede verklaart.

Sfeerafbeelding Fontys

Bekijk ook dit voorbeeld van een TedTalk en dit voorbeeld van een Fontys HRMtalk.

Michelle van Gent, Docent FHP, gebruikt Nearpod om haar online hoorcollege interactiever te maken. In deze Good Practice vertelt zij hoe ze dit heeft aangepakt.

Noot: Dit voorbeeld dateert uit de begintijd van Corona waarin iedereen op zoek was naar creatieve oplossingen en tools die daarbij zouden kunnen helpen. Later heeft Fontys Mentimeter als goedgekeurde tool geaccepteerd. Met Mentimeter kun je een bijna vergelijkbare interactieve presentatie maken.

 
 

Bruikbare tools