Sprint naar content

Vragen stellen

Introductie

Vragen stellen is essentieel voor het stimuleren van actief leren en denken èn het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij studenten. Er zijn verschillende type vragen: de hogere en lagere orde vragen, gebaseerd op de Taxonomie van Bloom. Hogere orde vragen zijn bijvoorbeeld gericht op het stimuleren van probleemoplossend vermogen of het kritisch denken. Lagere orde vragen worden gesteld om te laten onthouden, begrijpen of toepassen.

Sfeerafbeelding Fontys

 

Inspiratie en praktijkvoorbeeld(en):

De docent bereidt een aantal vragen voor, bijvoorbeeld in Mentimeter of in Forms, over het actuele onderwerp en/of het onderwerp van de vorige bijeenkomst. In een plenaire bijeenkomst geeft eerst een aantal studenten antwoorden.
Daarna krijgen dezelfde studenten de vraag ‘Waarom denk je dat?’. Dit dwingt de studenten hun antwoord te onderbouwen.
Tot slot formuleert de groep een gezamenlijk antwoord. Idealiter beantwoorden alle studenten tenminste één vraag.

Docent Joost Welten, heeft een game ontwikkeld waarin studenten vragen voorgelegd krijgen waarbij het niet gaat om goed of fout, om winnen of verliezen maar om een visie te vormen. Hét antwoord zit er soms zelfs bewust niet tussen om de studenten met elkaar in discussie te laten gaan.

Bekijk de Blend in the tentaflevering over gamification in het onderwijs.

Serge (docent Engels Fontys Hogescholen) heeft behalve een Pubquiz om voorkennis te activeren (zie link) ook videoclips in Canvas geplaatst met daarbij vragen die de studenten beantwoorden om verder te komen.

Bekijk de Blend in de Tent aflevering vanaf 4:20

 
 

Bruikbare tools

  • Als DLO gebruikt Fontys Canvas
  • Lees meer over het gebruik van Forms
  • Lees meer over het gebruik van Mentimeter