Sprint naar content

Feedback

Introductie

Feedback is de reactie van de docent op het leren van de student of van studenten op elkaar (peerfeedback). Feedback is effectief als deze de student antwoord geeft op drie vragen:
1. Waar ga ik naartoe? (wat is het doel van deze taak)
2. Hoe doe ik het? (informatie over de huidige leerprestaties en leerprocessen)
3. Wat is de volgende stap? (individuele tips om het beoogde leerdoel te bereiken)

Sfeerafbeelding Fontys

 

Inpiratie en praktijkvoorbeeld(en):

Vraag studenten een korte selfie video (1 - 1,5 minuut) te maken waarin ze de hoofdpunten van de nieuwe stof, opgedane vaardigheden, etc. duiden: geleerde begrippen, toepassingsmogelijkheden, aandachtspunten, etc. Laat ze de video maken en delen via Flipgrid. Binnen dit programma kunnen de studenten vervolgens feedback geven op elkaars video's.

Bespreek na in de volgende bijeenkomst en koppel opvallende zaken plenair terug.

Verdeel de studenten gedurende 5 minuten over vier groepen.
Groep 1 bedenkt twee inhoudelijke vragen bij de afgelopen bijeenkomst;
Groep 2 bedenkt twee voorbeelden die de inhoud van de bijeenkomst onderstrepen;
Groep 3 bedenkt twee tegenargumenten die het geleerde in twijfel trekken;
Groep 4 bedenkt waar ze het mee eens waren in de bijeenkomst. Elke groep doet plenair verslag.

Dit kan zowel fysiek op locatie als online in breakoutrooms in Teams. Als hulpmiddel kun je de vragen voorbereiden, in Mentimeter of in OneNote. Van belang is hierbij vooral dat de groepjes elkaars vragen en antwoorden kunnen zien.

Annemieke Pepping werkt bij Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek. In deze podcast vertelt zij hoe zij het geven en ontvangen van feedback gebruikt, aan de hand van de theorie├źn van professor John Hattie en Helen Timperley. Daarbij gaat het niet alleen om het geven van feedback en het ontvangen van feedback, maar het gaat ook om feed-up en feedforward. Voor online feedback maakt zij gebruik van Eduflow waarbij studenten elkaar feedback geven aan de hand van een aantal vragen die zij als docent heeft opgesteld. Eduflow is geen ofiiciele Fontys goedgekeurde tool maar Annemieke heeft alle checks gedaan en voorzorgsmaatregelen genomen rondom AVG.

Beluister de podcast hier.

 
 

Bruikbare tools