Sprint naar content

Toetsing

Introductie

Een toets is een meetinstrument dat in het onderwijs wordt ingezet om na te gaan of de doelen van het onderwijs door studenten worden en zijn bereikt.

Sfeerafbeelding Fontys

 

Inspiratie en praktijkvoorbeeld(en):

De docent stelt tentamenvragen ter beschikking aan de studenten. Studenten gaan in groepjes (indien online in breakout-rooms in projectomgeving Canvas) aan de slag en overleggen over de vragen en de mogelijke antwoorden.
Vervolgens maken ze het tentamen individueel.
Na afloop wordt aandacht besteed aan de uitkomsten: dat kan weer in de subgroep maar ook plenair met een grotere groep.

Alternatief: Studenten leveren ieder individueel een tentamenvraag in. Deze vragen worden gebruikt voor het ‘tentamen met overleg’.

De docent bereidt een aantal vragen voor, bijvoorbeeld in Mentimeter, die studenten zouden moeten kunnen beantwoorden als ze actief hebben meegedaan bij de sessie. Eventueel kan de docent ervoor kiezen de vragen tijdens de sessie te schrijven op basis van wat aan de orde is gekomen. Na beantwoording wordt gekeken naar de mate waarin vragen goed zijn beantwoord.
Good practices checken op actualiteit. allemaal voorbeelden uit nood geboren in periode bij aanvang Corona.
 
 

Bruikbare tools