IDEAS

Sfeerafbeelding Fontys

IDEAS: inclusion, diversity, equity, accessibility, social safety

Een veilig gevoel is voor studenten en medewerkers van Fontys Academy of the Arts een fundamenteel recht. Iedereen heeft het recht om met respect en waardigheid behandeld te worden. Wanneer je het gevoel hebt dat er sprake is van ongewenst gedrag (pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, intimidatie, racisme, agressie of geweld) is het belangrijk dat daar adequaat op gereageerd wordt en dat je je naar eigen wens gezien en gehoord voelt. Hieronder vind je een overzicht van verschillende websites en interne portals met informatie over hulpverleningsmogelijkheden bij ongewenste omgangsvormen.