Sprint naar content
Foto van persoon

Docentonderzoeker & Consultant design thinking

M.G. (Mariëlle) Rosendaal

Mariëlle Rosendaal werkt als onderzoeker bij lectoraat Mens en Technologie en als docent (afstudeerbegeleiding) bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Ook is zij consultant Design Thinking en lid van het Design Thinking team binnen Fontys HRM en Toegepaste Psychologie. Mariëlle heeft met name interesse in en focus op psychologie in een digitale wereld: ‘Ik vind het mooi om te vertellen over hoe het is om als toegepast psycholoog samen te werken met bijvoorbeeld IT-experts.’

‘Na een jaar aan de kunstacademie in Gent en proeven van de studie Industrial Design aan de TU Eindhoven, heb ik bij Fontys de bachelor Toegepaste Psychologie gevolgd. Tijdens mijn afstudeeropdracht bij het lectoraat Mens en Technologie kwam ik in aanraking met de rol product owner en business analist. Deze rol vervulde ik een aantal jaar bij verschillende IT-bedrijven. Ik vind het echt geweldig om te kunnen tolken tussen enerzijds klanten met een probleem of uitdaging, en anderzijds de software ontwikkelaars. Schakelen tussen wat mogelijk is, wat wenselijk is en wat nodig is, om zo met elkaar tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Dat is wat mij betreft één van de mooiste dingen die er is.

Hoewel de inhoudelijke kant van product owner en business analist geweldig is, had ik moeite met de commerciële kant. Dus toen lector Janienke Sturm vroeg of ik als onderzoeksassistent bij haar lectoraat wilde komen, hoefde ik daar geen twee keer over na te denken. In deze rol leerde ik veel over verschillende vormen van praktijkgericht onderzoek. Ook kon ik me steeds verder bekwamen in de Design Thinking methode, waarmee we de resultaten uit ons onderzoek kunnen vertalen naar oplossingen en interventies voor de praktijk. Lector Marian Thunnissen (Dynamische Talentinterventies) vroeg me ook voor haar lectoraat te werken. Hierdoor kon ik de beide lectoraten meer aan elkaar verbinden. Ik vergaarde kennis over en ervaring met overkoepelende onderwerpen zoals privacywetgeving (AVG), goed research data management (RDM) en open access (OA). Hiermee heb ik hopelijk bijgedragen aan het verder professionaliseren van het onderzoek bij de lectoraten.

Om mezelf verder te ontwikkelen - met name in de richting psychologie in een digitale wereld - volgde ik de researchmaster Cyberpsychology aan de University of Buckingham. Ik vind het fascinerend om te zien hoeveel (digitale) technologie ons kan brengen. Maar we moeten ook risico’s afwegen en ethische overwegingen meenemen. Dat kunnen we niet alleen; daarvoor moeten we multidisciplinair samenwerken. Mijn onderzoek richt zich op de vraag of en hoe technologie als Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) goed, veilig en ethisch verantwoord ingezet kan worden. Bijvoorbeeld door studenten meer subjectief welzijn te laten ervaren: kan AI daarin bijdragen?Ook onderwerpen als Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) spreken mij erg aan; als projectleider en hoofdonderzoeker van het KIEM-project Bubble Games Pocketsize ga ik me verdiepen in hoe VR/AR kan bijdragen aan het tegengaan van polarisatie in onze maatschappij.

‘Om een paar voorbeelden te geven van recent werk: samen met Marian Thunnissen en Ellen Koop-Spoor ontwikkelde ik een interactieve tool om inzicht te geven in actoren omtrent het begrip Leven Lang Ontwikkelen.Eerder schreef ik een handreiking over hoe om te gaan met de AVG in Onderzoek, en met collega’s Andrika Bomas en Jesper Deeben schreef ik een handreiking RDM. Vanuit mijn Design Thinking expertise leverde ik bijdragen aan projecten over onder meer eigen regie na een CVA en over re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Studenten kunnen bij mij terecht om te sparren over hun onderzoeken, zeker als dat onderzoek zit op het snijvlak tussen psychologie en technologie. Daarnaast weet ik als ervaringsdeskundige hoe het is om af te studeren bij het lectoraat Mens en Technologie. Ik vind het leuk om mijn ervaringen te delen over hoe het is om als toegepast psycholoog in de IT te werken en over welke kansen in die branche liggen voor TP’ers.’


Onderzoeksprojecten


Publicaties

Bomas, A., Deeben, J. & Rosendaal, M.G. (2020). Research Data Management. Een handreiking voor het omgaan met RDM bij Fontys. Uitgegeven in eigen beheer. (hbo-kennisbank)

Rosendaal, M.G. (2019) AVG & Onderzoek. Een handreiking voor het omgaan met de algemene verordening gegevensbescherming bij onderzoek.Uitgegeven in eigen beheer. (pdf)

Starreveld, M., Sturm, J.A., & Rosendaal, M.G. (2020). The next level. Robots in het onderwijs. JSW, 2, 12-15. (pdf)


Contact

Foto van persoon

M.G. (Mariëlle) Rosendaal

Docentonderzoeker & Consultant design thinking