Sprint naar content

Close Encounters with Co-bots

Het RAAK-MKB project Close encounters with cobots is gehonoreerd en gaat in november 2018 van start, met het lectoraat Mens en Technologie als penvoerder en Marijke Bergman als projectleider. De ambitie van dit project is het verbeteren van de effectieve samenwerking tussen medewerker en co-bot op de industriële werkvloer en daarbij vertrouwen en beleefde veiligheid te borgen voor de medewerker. We doen dat door te werken aan begrip van de co-bot bij de mens, begrip van de mens bij de co-bot, het bouwen aan technische oplossingen voor effectieve communicatie en prototyping en testing in relevante praktijkomgevingen in het MKB.  Het project is een interdisciplinaire samenwerking tussen Toegepaste Psychologie, Mechatronica en ICT binnen Fontys Hogeschool en Saxion Hogeschool. Daarnaast zijn negen MKB's, TU/e, coöperatie Brainport Industries en Holland Robotics nauw betrokken.

Op ICT in Practice 2020 was Close Encounters met maar liefst twee presentaties aanwezig. Je kunt hieronder de presentaties terugkijken.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sfeerafbeelding Fontys

2018 - ...

Sfeerafbeelding Fontys

RAAK-mkb

Betrokken docenten / onderzoekers

  • Docentonderzoekers Toegepaste Psychologie (Marijke Bergman, Sandra Bedaf, Mariëlle Rosendaal)
  • Onderzoekers Engineering (Marijke de Geus, Randy Kerstjens en anderen)
  • Onderzoekers ICT (Teade Punter, Mark de Graaf en anderen)
  • Afstudeerders Toegepaste Psychologie (Goscha van Heel, Marco Wernaert, Dennis Butteling, Danique van Schoonhoven)
  • Docentonderzoekers Saxion Hogeschool Toegepaste Psychologie
  • Afstudeerders Saxion Hogeschool Toegepaste Psychologie
  • Divers mkb