Sprint naar content
Project

Hybride docenten en HRM beleid op scholen

Uit eerder onderzoek blijkt dat hybride docenten –mensen met twee of meerdere banen, waaronder één baan als docent in het onderwijs–de ondersteuning vanuit de schoolorganisatie belemmerend vinden. Enerzijds ervaren zij weinig steun vanuit collega’s en leidinggevende, anderzijds wordt het schoolsysteem als inflexibel ervaren. Zij verwijzen bijvoorbeeld naar een gebrek aan uitdaging en rigide roostering. Tot nu toe concentreert het onderzoek naar hybride docenten zich vooral op de werkbeleving vanuit het perspectief van de hybride docent zelf. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen van de scholen zelf. In dit project veranderen we dan ook van perspectief en kijken we naar de ondersteuning vanuit de schoolorganisatie als werkgever.

Wat houdt het project in?

Inzicht krijgen in de wijze waarop scholen hybride docenten (met hun HR beleid) faciliteren, en hoe dat door zowel de school als de hybride docenten in die school ervaren wordt.

Resultaten

Lezing Leven Lang Ontwikkelen week: 1+1 is nog geen 3: het onbenutte potentieel van hybride docenten

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Periode

September - december 2019

Betrokken partners

De interviews hebben plaats gevonden binnen scholen die vallen onder de volgende besturen:
Summa College
OMO
OGVO
ORION
SKVOB


Contact

Foto van persoon

E. (Ellen) Koop - Spoor

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M.A.J. (Martin) Vos

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Dr.ir. Q.H. (Quinta) Kools

Lector Wendbare onderwijsprofessionals