Eindhoven,
16
juni
2020
|
14:47
Europe/Amsterdam

1+1=3? Hybride docentschap in het VO en MBO

AdobeStock_104382593

Het lerarentekort is en blijft een groot probleem. Het aannemen van hybride docenten is een manier om het lerarentekort terug te dringen. Hybride docenten combineren een baan in het onderwijs met een baan buiten het onderwijs. Behalve dat zij van waarde zijn binnen hun afzonderlijke banen, kunnen zij ook een belangrijke verbindende schakel zijn tussen onderwijs en bedrijfsleven. Hierdoor zijn zij mogelijk in staat om 1+1=3 te verwerkelijken.

Er is echter nog weinig bekend over hoe hybride docenten binnen scholen worden gefaciliteerd. Ellen Koop-Spoor en Marian Thunnissen van het lectoraat ‘Dynamische Talentinterventies’ van de Fontys Hogeschool HRM en Psychologie en Martin Vos en Quinta Kools van het Lectoraat ‘Wendbare Onderwijs-professionals' van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg hebben de handen ineengeslagen om hier meer over te weten te komen. Zij hebben een onderzoek verricht onder een aantal VO en MBO scholen in het zuiden van het land en gekeken naar de wijze waarop scholen inspelen op het hybride docentschap, hoe zij deze docenten faciliteren in de uitvoering van hun combinatiebaan en hoe dat door de hybride docenten in die school ervaren wordt. Er zijn 20 interviews gehouden met bestuurders van scholen, schoolleiding en met hybride docenten.

Uit het onderzoek blijkt dat het HRM beleid op de scholen ten aanzien van hybride docenten in de kinderschoenen te staan. De meerwaarde van hybride docenten wordt gezien, schoolleiders zijn tevreden over het functioneren van hun hybride docenten, maar er is niet of nauwelijks sprake van specifiek beleid gericht op deze groep docenten. Er wordt ondersteuning geboden, maar deze is ad-hoc, kent weinig structuur en is vooral gericht op de beschikbaarheid voor het onderwijs. Het gevolg is dat de docenten worstelen met roosters en beschikbaarheid en niet goed in staat zijn om hun unieke waarde voor het onderwijs te verzilveren. Een gemiste kans, vinden de onderzoekers. Zij geven in het rapport aan bestuurders, schoolleiders en hybride docenten zelf een aantal suggesties om die meerwaarde beter te benutten.

Het onderzoek naar facilitering van hybride docenten maakt onderdeel uit van een reeks aan onderzoeken naar het hybride docentschap in het kader van het Fontysbrede onderzoeksprogramma Learning Society. Zo is eerder is gekeken naar de behoeften van hybride docenten (Thunnissen & Van Rijn, 2019) en de wijze waarop het lerarenonderwijs toekomstige leraren kan voorbereiden op een hybride loopbaan (Kools, Thunnissen & Poelmans, 2019). Momenteel wordt samen met Brainport Development een monitor ontwikkeld om de inzet van hybride tech-docenten in de Brainport regio te monitoren. Naast onderzoek biedt Fontys educatie en andere ondersteuningsmogelijkheden aan scholen, bedrijven en aankomende hybride docenten om het hybride docentschap in de regio Zuid-Nederland mogelijk te maken.

De rapportage van dit onderzoek is als download bij dit bericht toegevoegd.

Auteurs: Ellen Koop-Spoor & Marian Thunnissen