Sprint naar content

Eindhoven Community Coins

Vrijwilligerswerk houdt de samenleving als geheel èn de vrijwilliger zelf gezond en veerkrachtig. Waar mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en de samenleving, ontstaan sociale innovatie en ondernemerschap. In een transformerende verzorgingsstaat waarin de overheid een stap terug doet en een groot beroep doet op actief burgerschap is het werven en behouden van vrijwilligers van levensbelang. Het werven en behouden van vrijwilligers kan echter een uitdaging vormen, vooral wanneer de activiteiten plaatsvinden in een ongestructureerde omgeving. Vrijwilligers vinden het belangrijk dat hun werk wordt erkend en gewaardeerd. Een innovatie die inspeelt op deze behoefte van vrijwilligers versterkt de vitaliteit van de samenleving.

Samen met Stichting Possible en Stichting Ik Wil onderzoeken en testen we een waarderingssysteem dat het mogelijk maakt om vrijwillige inspanningen voor een socialere en duurzamere maatschappij te waarderen met kortingen en alternatieve beloningen aangeboden door betrokken bedrijven, organisaties en winkeliers. Het waarderingssysteem draait op een website en een app voor smartphone, tablet en computer. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een nieuw soort digitale valuta met digitale wallets en QR-codes. Deze technologie maakt een snelle, goedkope en veilige uitwisseling mogelijk en creëert een verifieerbaar automatisch grootboek van transacties in een gedecentraliseerd systeem (peer-to-peer netwerk). De aard en de duur van de activiteiten worden versleuteld opgeslagen door middel van blockchain technologie. Zo kunnen de tijdsinspanningen van alle gebruikers gewaardeerd worden met digitale credits die inwisselbaar zijn voor kortingen en alternatieve beloningen bij lokale winkels, bedrijven en organisaties. Binnen dit ecosysteem kunnen meer mensen zich actief en duurzaam sociaal inzetten. Tegelijkertijd biedt het kansen om bewust consumeren te bevorderen.

In dit TEC for Society project treffen we alle voorbereidingen om in februari 2019 met een pilot van het vrijwilligerswaarderingssysteem van start te kunnen gaan. Hiertoe brengen we de benodigde partijen samen en doen we onderzoek naar wensen en behoeften van stakeholders en bestaande best-practices en richten we daarmee het platform op basis van onderbouwde keuzes in voor de pilot. Ook doen we een verkenning met een kleine groep studenten als vrijwilligers.

Zie ook het artikel op Bron: https://bron.fontys.nl/gebundelde-krachten-voor-onderzoekspilot-tec-project/

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

2018 - ...

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys TEC for Society