Sprint naar content

Diversiteit en inclusiviteit in het onderwijs

Uitgelicht bij Fontys Educatie: het thema 'Diversiteit en Inclusiviteit in het onderwijs'... In deze tijd van Passend Onderwijs, met veel aandacht voor kansen(on)gelijkheid in de klas en het streven naar meer inclusief onderwijs staat het goed afstemmen op verschillen tussen leerlingen en studenten hoog op de agenda. Onderwijsprofessionals willen ervoor zorgen dat iedere leerling of student zich gewaardeerd en betrokken voelt en optimale kansen voor ontwikkeling krijgt. Dit is een goede basis voor een succesvolle schoolloopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Een erg belangrijk thema dus, maar in de praktijk blijkt het afstemmen op diversiteit best lastig te zijn.

Wat is diversiteit en inclusie?

Mensen zijn zich steeds bewuster van de systematische ongelijkheid in de samenleving en in het onderwijs. Diversiteit staat voor diverse factoren binnen bijvoorbeeld het onderwijs. Denk hierbij aan mensen met een beperking, mensen met verschillende seksuele voorkeuren, verschillende culturele en etnische achtergronden. Inclusie gaat meer over het laten werken van deze mix. Hoe zorg je ervoor dat diverse mensen met diverse achtergronden elkaar begrijpen en dezelfde ruimte ervaren?

Inspiratie

Fontys' podcasttips over diversiteit en inclusie in het onderwijs

Fontys podcasttips

Fontys Educatie verzamelde podcasts over diversiteit en inclusie in het onderwijs, waar collega's en studenten bij betrokken waren. Over spanningen bij lesgeven aan cultureel diverse klassen, over het belang van Diversity Day en over aandacht voor diversiteit en inclusie op het mbo en bij de lerarenopleiding.

Inclusiecafé van Fontys Educatie zorgt voor verbinding door te ervaren

Inclusiecafe

Kun je je voorstellen hoe het is het om blind of slechtziend te zijn en je door de Fontys gebouwen te moeten bewegen, met alle trappen, gangen en lokalen? Op 10 oktober gaan bezoekers dat zelf ervaren, bij de tweede editie van het inclusiecafé plaats, met als thema ‘De witte stok’, over leven met een zichtbeperking.

Master Educational Needs helpt: 'In mijn klas mogen verschillen er zijn'

Mbo-docent Eline Govers-Baartz

Docent mbo niveau 2 Eline Govers-Baartz merkte in haar werk dat ze de tools miste om dieper in te gaan op zaken als groepsprocessen en gedragsproblematiek. Zo kwam ze bij de master Educational Needs (master EN) terecht. ‘Ik dacht iedereen hetzelfde te behandelen, nu besef ik dat verschillen er mogen zijn.’

é

Kansenongelijkheid: de rol van de school

prof dr Eddie Denessen

‘We kunnen het maatschappelijke probleem van kansenongelijkheid niet afschuiven op de overheid. Ook ín de school moet het tij gekeerd worden’, aldus prof. dr. Eddie Denessen, Bijzonder Hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs.

Gelijke kansen starten met ongelijke behandeling

Bjorn Hillebrandt

Gelijke kansen bieden aan alle leerlingen kan, als je hen maar behandelt op basis van gelijkwaardigheid, en vooral niet over één kam scheert. Bjorn Hillebrandt wil met workshops meer inzicht geven en tools aanreiken om elke leerling en student te zien en te horen.

Diversiteit als kans om het onderwijs te verrijken

Hannah Bijlsma

‘Een team van leraren met verschillende achtergronden, vaardigheden, expertises en interesses heeft een positief effect op de kwaliteit van onderwijs’, aldus Hannah Bijlsma, auteur van het boek Erken de ongelijkheid. De kracht van diversiteit in het onderwijs.

Events

Ook dit schooljaar 2023-2024 kun je bij Fontys Educatie gratis kennisupdates bijwonen. Voor het thema 'Diversiteit en Inclusiviteit in het onderwijs' zijn dat:

Terugblik thema-avond 'Onderwijs vanuit Hoge Verwachtingen'

Thema-avond over Hoge Verwachtingen Onderwijs

Linda van den Bergh, lector Waarderen van Diversiteit, vertelde op donderdagavond 28 september bij Fontys Kind en Educatie in Den Bosch over de theorie en praktijk van Hoge Verwachtingen. In groepjes gingen de deelnemers (onderwijsprofessionals) aan de slag met een opzet van een tool die bijdraagt aan onderwijs vanuit Hoge Verwachtingen.

Openbaar college 'Inclusief Taalgebruik' op 12 oktober 2023

Openbaar Collega Inclusief Taalgebruik

De samenleving verandert voortdurend en onze taal beweegt mee. Soms levert dat ongemakkelijke situaties op: wat kun je nog wél zeggen en wat doet mensen pijn? Op donderdag 12 oktober geven docent-onderzoekers Elizabeth Venicz en Ilonka van der Sommen een openbaar college over inclusief taalgebruik in de LocHal in Tilburg. Toegang is gratis.

Lectoraat

Over het lectoraat Waarderen van Diversiteit

In alle onderwijssectoren ligt de focus op de ontwikkeling van iedere individuele leerling of student. Van onderwijsprofessionals wordt verwacht dat zij iedere leerling of student helpen zijn of haar talenten te ontplooien. Tegelijkertijd zien we dat de schoolloopbanen van leerlingen in toenemende mate afhankelijk zijn van de sociaaleconomische achtergrond en het opleidingsniveau van hun ouders. De houding en opvattingen van de professional spelen hierin een belangrijke rol, via de verwachten die gevormd worden over leerlingen. Het lectoraat heeft de missie om bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis, professionaliseringsstrategieën en tools die onderwijsprofessionals ondersteunen in het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor al hun leerlingen of studenten. In het lectoraat werken de lector, de kenniskring en verschillende projectgroepen aan twee onderzoekslijnen: differentiatie en verwachtingsvorming. De reflectief-onderzoekende houding is een belangrijk thema in beide onderzoekslijnen

Sfeerafbeelding Fontys

Dr. L. (Linda) van den Bergh

Lector Waarderen van diversiteit

06 51112140
l.vandenbergh@fontys.nl

Linda van den Bergh over het lectoraat: Het doel van dit lectoraat is het ontwikkelen van toepasbare kennis, strategieën en tools die leraren (of docenten) helpen om hun onderwijs zo vorm te geven dat alle leerlingen (of studenten) optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Opleidingen en cursussen

Master Educational Needs

Wil jij als onderwijsprofessional bijdragen aan ontwikkelkansen voor jouw leerlingen of studenten? Wil jij complexe onderwijsvraagstukken analyseren en kritisch nadenken over aanpassingen hierin? Zijn er bepaalde onderwijsthema’s waarin jij je wil specialiseren? Dan is de flexibele deeltijdmaster Educational Needs de opleiding voor jou waarin jij je eigen studiepad kiest.

Over de opleiding

In de masteropleiding Educational Needs leer je uitgaan van de mogelijkheden van leerlingen, studenten, leraren en andere betrokkenen. Iedereen verdient een plek in de maatschappij, ongeacht zijn of haar mogelijkheden. Tijdens de opleiding leer je diversiteit te benaderen vanuit verschillende invalshoeken, waardoor je op een innovatieve manier leert omgaan met complexe onderwijsvraagstukken. Je kunt je specialiseren in allerlei facetten van Gedrag, Leren en Begeleiden. Dit zijn tevens de afstudeerrichtingen. Daarnaast kun je je verdiepen in diverse inhoudelijke thema’s. 

Inclusiever onderwijs met co-teaching

Wil jij inclusief onderwijs binnen jouw organisatie beter kunnen toepassen? Met het scholingstraject 'Inclusiever onderwijs met co-teaching' leer je op praktische wijze inhoud te geven aan inclusie, waardoor je beter kunt afstemmen op ontwikkelingsbehoeften van leerlingen en/of studenten.

Over de cursus

Veel schoolorganisaties staan open voor de intentie van inclusie, maar vinden het lastig om inclusief onderwijs te vertalen naar de praktijk. Co-teaching is een duurzame onderwijsinnovatie die inclusief onderwijs handen en voeten geeft. Je leert de meerwaarde van samenwerking in je dagelijkse praktijk optimaal te benutten. Ook vergroot je kennis en vaardigheden op het gebied van differentiëren.