Alexander Boone

Sfeerafbeelding Fontys

Toen ik klein was hield ik ervan om naar films te kijken en mij vervolgens te verkleden als de personages die ik net op het scherm bewonderd had. Ik rende rond in de tuin en creëerde werelden in mijn hoofd waarin verhalen vol fantasie tot leven kwamen. Toen al ervaarde ik wat de kracht van storytelling was.
Ik ben Alexander Pieter Emanuel Boone. Ik ben 21 jaar oud en ik wil met verhalen mijn steentje bijdragen om van deze wereld een betere plek te maken.

Dankzij de geweldige infrastructuur van Fontys en de grote hoeveelheid aan kwalitatief goede lessen was ik in de gelegenheid om mezelf zo allround mogelijk te maken als kunstenaar. Nu ik bijna ben afgestudeerd, wil ik deze vergaarde kennis gebruiken om van deze wereld een betere plek te maken. Dat is wat ik met kunst wil bereiken. Ik ben er dan ook heilig van overtuigd dat kunst de kracht in zich heeft een plek te creëren waar alleen nog maar liefde heerst. Kunst verbindt. Kunst spoort aan tot dialoog. Kunst werpt een nieuwe invalshoek op onze maatschappij. Als we kunst juist hanteren zijn we tot prachtige en wereld veranderende dingen in staat. We kunnen haat en leed omarmen en vijanden met elkaar laten verzoenen. We kunnen verdriet en pijn laten bestaan zonder dat we ons hierdoor zwak of klein hoeven te voelen. We zijn in staat om bruggen te bouwen en handen toe te reiken. Of het nu met een ziel-rakende compositie is of met een prachtige vertelling; we kunnen met z’n allen het verschil maken. Voor ons en voor onze kinderen. Met de grote weelde aan kunstvormen kunnen we iedereen bereiken. Ik zal me dagelijks blijven inzetten, dagelijks blijven leren van mijn naasten, dagelijks blijven werken aan mezelf, zodat die droom van een betere dag in vervulling mag komen. Een dag van vergeving, hoop en vertrouwen. Een dag van liefde. Daar kijk ik al naar uit!