Sjoerd Haver

Sfeerafbeelding Fontys

Na vier jaar in Amsterdam gestudeerd te hebben, besloot ik in 2019 om de sprong naar het Zuiden te wagen voor de master orkestdirectie.
Tegelijkertijd begon ik als artistiek leider van Stichting Ensemble Project, een projectorkest waarbij jonge dirigenten en componisten de kans krijgen zich met een groep conservatoriumstudenten en vergevorderde amateurs te ontwikkelen.
De combinatie van de lessen binnen Fontys, en de praktijk daarbuiten hebben mij ontwikkeld tot een betrouwbare dirigent met een eigen repetitiestijl. Hierin staat het collectief van het ensemble of orkest centraal, en ga ik uit van de krachten van iedere individuele muzikant. Nu ik mijn opleiding heb afgerond kijk ik uit naar kansen om nieuw werk, orkestrepertoire, opera of wat er dan ook op mijn pad komt te dirigeren.

After four years of studying in Amsterdam, I decided to take my chances in the South for the master orchestral conducting. At the same time, I started as the artistic leader of Stichting Ensemble Project, a project orchestra where young conductors and composers get the chance to work with conservatory students and high level amateurs to develop themselves. The combination of the lessons within Fontys, and the orchestras outside of Fontys have led me to become a trustworthy conductor with a personal rehearsal technique. I put the orchestra first, and try to make use of the strengths of each individual musician. Now that I am graduated, I am looking forward for new opportunities to conduct contemporary music, orchestra repertoire, opera and whatever else comes my way.