Saskia Godijn

Sfeerafbeelding Fontys

De kracht van het theater is voor mij dat theater je op een andere manier laat kijken en nadenken over de wereld. Het kijken en uitvoeren van theater vergroot je empathisch vermogen en dat vind ik een prachtig en belangrijk fundament van het vak.

Ik noem mezelf een ‘idealistische activistische theatermaker’. Ik vind het belangrijk om door middel van theater maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar te maken en heb tijdens mijn lessen en repetities oog voor ontwikkeling van sociale vaardigheden van spelers.

Verder ben ik een betrokken en enthousiaste docerend theatermaker. Mijn lessen en repetities zijn speels en fantasierijk. Als ik begin met een project ga ik er altijd de volle 100, of eigenlijk 200, procent voor en zal ik er alles aan doen om het onderste uit de kan te halen.