Lenni van Rixtel

Sfeerafbeelding Fontys

Mijn naam is Lenni van Rixtel en ik studeer dit jaar af als docerend theatermaker.
De kern voor mij als docent zijn de begrippen vertrouwen en groei.
Het is mij duidelijk geworden dat onderwijs voor mij gaat over vertrouwen in relatie, vertrouwen in het feit dat iedereen kan en wil leren en dat iedereen talent heeft. Mijn theaterlessen zijn een broedplaats om die talenten te onderzoeken, te oefenen en te ervaren. Hiermee hoop ik leerlingen een meer op groei en ontwikkeling gerichte mindset mee te geven, waardoor zij ook op andere momenten in staat zijn te leren en zich te ontwikkelen.