Juryrapport Kesha Felipa

Juryrapport Jacques de Leeuw Prijs 2022
categorie Docerend/ Beeldende Kunst en Vormgeving
Kesha Filipa

“Pas als we samen naar de wereld leren kijken, vanuit al die verschillende perspectieven, kunnen grenzen worden doorbroken.”

Een groep mbo-studenten uit Rotterdam, vol interesse luisterend naar Kesha. De juryleden troffen dit tafereel aan bij het TextielMuseum in Tilburg. En de studenten luisterden niet alleen, ze deden ook nog eens actief mee. Door haar open, rustige en ook intrigerende manier van communiceren werd het museumbezoek in het kader van een mooi borduurproject een succes. Kesha straalt autoriteit uit, zonder dat ze daar zelf de nadruk op legt.

Niet alleen haar weloverwogen manier van praten en doceren is kenmerkend voor Kesha, zag de jury. Aan alles wat ze doet ligt een uitgebreid onderzoek ten grondslag. Niet voor niets nam ze tijdens het gesprek met de jury een stapel van maar liefst zes boeken mee. Alles om haar verhaal te illustreren.

Kesha is een verbinder pur sang. Met haar manier van werken wil ze ieders visie op de wereld verbreden. Bijvoorbeeld door te laten zien dat er meerdere blikken mogelijk zijn dan alleen het westerse perspectief. Dat doet ze expliciet niet door met een vinger te wijzen, of door een schuldgevoel te geven. Kesha prikkelt je om zelf na te denken, en zelf te kijken wat je ziet. De jury vindt het ontzettend sterk dat zij door deze aanpak iedereen insluit, en niemand buiten spel zet. Iedereen mag meedoen. Pas als we samen naar de wereld leren kijken, vanuit al die verschillende perspectieven, kunnen grenzen worden doorbroken. Daarvoor maakt Kesha op een heel prettige manier gebruik van de verbindende kracht van kunst en (pop)cultuur.

Om haar kennis te delen springt Kesha moeiteloos over de grenzen van traditioneel ‘hoge’ of ‘lage’ cultuur heen. Juist kijken naar en analyseren van popcultuur kan helpen om een universeel verhaal krachtig te vertellen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Kesha heeft dat scherp in de gaten. Je zou haast vergeten dat ze zelf ook nog illustreert. Haar wens is om in de komende jaren een graphic novel te maken, waarmee ze haar verhaal beeldend uitwerkt. Maar meer nog wil Kesha een voor iedereen toegankelijk digitaal platform ontwikkelen, met als doel: het westerse perspectief verbreden naar een mondiaal perspectief op kunsteducatie. Een ontwikkeling die de jury van harte toejuicht. En wat ons betreft ook een kans voor Fontys. Neem als opleidingsinstituut actief deel aan dit platform, zouden wij willen zeggen. Een belangwekkend plan als dit komt niet zo vaak voorbij.


Juryleden

Barbara Brouwer (jury Educatie – Muziek/theater/ beeldend/dans)
directeur centrum voor kunstonderwijs Phoenix Cultuur
initiatiefnemer CHV Academy, Circle of Talent bestuurslid Jeugdfonds Cultuur Brabant

Rick Hooijberg (jury Educatie – (Cultuureducatie)
teaching Artist bij CHV Academy freelance Projectleider bij LEF Producties head of cultural education – Natuurtheater de Kersouwe theaterdocent bij Phoenix Cultuur/ Kunstencentrum Waalwijk / Kunstlokaal Gemert coach in cultuuronderwijs – Kunstloc Brabant freelance uitvoerend producent voor o.a.: Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, November Music

Karin Lucassen (jury Educatie – Dans)
lerarenopleider aan de PABO choreograaf Gouden Dans

Hester Pilz (jury Educatie - Beeldend)
beeldend kunstenaar
freelance docent beeldend

Ton Rombouts (voorzitter jury Educatie en Performance & Design)
lid Eerste Kamer oud burgemeester ‘s-Hertogenbosch