21:00 From Modest to Maestro!

During this concert in the concert hall of Theaters Tilburg you will witness a number of fourth-year students who, together with fellow students from Fontys Academy for Music Education, put on a performance in which they themselves led the rehearsal process, made the arrangement and, like true maestros, turned the group into music. brought. Because genre-free music making is of paramount importance to our academy, the program will therefore be a composition of various styles: from classical to musical to pop music.

Nederlands:

Tijdens dit concert in de concertzaal van Theaters Tilburg bent u getuige van een aantal vierdejaars studenten die samen met medestudenten van Fontys Academie voor Muziekeducatie een performance neerzetten waarbij ze zelf het repetitieproces geleid hebben, het arrangement gemaakt hebben en als ware maestro’s de groep tot musiceren hebben gebracht. Omdat genrevrij musiceren voor onze academie hoog in het vaandel staat zal het programma dan ook een samenstelling zijn van diverse stijlen: van klassiek tot musical tot popmuziek.

Sfeerafbeelding Fontys