Art, Communication and Design

Isis Peene

Isis Peene: een gedreven, onuitputtelijke ontwerper en verbinder pur sang!

Isis, we feliciteren je van harte! We bewonderen je enthousiasme, de bevlogenheid waarmee jij dag in dag uit de ruimte vult, en je handen en voeten: metaforisch geworteld in de aarde. Je bent niet bang je handen uit de mouwen te steken, bent vastberaden in wat je doet en focust je blik op kilometers verder: op weg naar dat ene doel.

Kan ik wol inzetten om mensen zich beter en meer verbonden te laten voelen?

Hoe kan ik een sterker buurtgevoel creëren tussen statushouders en Udenaren, ondanks internationale en culturele barrières?


Isis’ ontwerpproces kent de voorbije jaren een duidelijke focus: opdrachten formuleren in samenwerking met anderen, zonder oog te verliezen voor wat zij wilt. We bewonderen de kritische blik op haar eigen werken en de kern die zij weet te kaderen binnen al wat mogelijk is.
Isis is een kartrekker. Niet bang voor feedback. Niet bang ook feedback te geven. Niet bang de diepte in te duiken. Een aanjager van ideeën, een initiatiefnemer van gesprek. Rustig, beheerst en met geheven hoofd de zaal in: Isis kijkt je aan en spreekt.

Jaar één: stage bij het Leontienhuis, een plek voor de behandeling van eetstoornissen.
Jaar twee: op naar Rocco Verdult. Nadenken over een nieuwe vorm van herdenking van
de tweede wereldoorlog, waarin jongeren betrokken worden. En, voor ons allen
niet verrassend: Verdult liet Isis zonder twijfel eigenstandig presenteren aan
gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Jaar vier: op naar Afdeling Buitengewone Zaken, waar ze werken op een manier waar
Isis geïnspireerd door raakt.

Isis plaatst haar ideeën en toetst ze in en aan context en omgeving. Ze betrekt partijen en belanghebbenden bij een onderzoeksproject. Persoonlijk, helder en geheel in-charge. Een go-getter to the max.

Soms rende Isis de voorbije jaren zó hard, dat we moesten fluiten. Kom terug. Sta stil. Haal kort adem, reflecteer. Rennen, stilstaan. En weer door.
Het brengt Isis tot gegrond onderzoek. Met elkaar, door elkaar, voor elkaar, verhalen ervaarbaar maken. Van betekenis zijn door middel van co-creatie, of zoals Isis het zelf zegt: “Ik probeer me te verplaatsen in het standpunt van betrokkenen binnen een bepaald vraagstuk of project. In samenwerking met ontwerpers en niet-ontwerpers probeer ik gezamenlijk toegepast te ontwerpen in de maatschappij en probeer ik betrokkenen een stem te geven.”

Sociaal-geëngageerd, en altijd vanuit urgentie. Een attitude die we nodig hebben. Een mentaliteit die tot verandering zet. Een terechte genomineerde voor de Jacques de Leeuwprijs 2023. We kijken uit naar Isis’ toekomst als ontwerper, maar nooit alleen voor haar.

Sfeerafbeelding Fontys

Nominatievideo

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.