Sprint naar content
Centre of expertise

Supply chains for society

Onze materiële welvaart is de laatste decennia enorm toegenomen. Een belangrijke reden daarvoor is dat de nadruk is komen te liggen op zo goedkoop mogelijke massaproductie, die vaak ver weg plaatsvindt.

De logistieke ketens die deze welvaart mogelijk maken zijn lang, complex, kwetsbaar voor verstoringen en vooral: zeer belastend voor het milieu. Dat moet anders. Belangrijk is om daarbij te beseffen dat logistieke ketens verder gaan dan enkel vervoer. Het gaat bijvoorbeeld ook om de vraag: waar zet je je fabriek neer, en waarom? Centre of Expertise (CoE) Supply Chains For Society stimuleert dat burgers en bedrijven dit soort beslissingen niet meer alleen wegen op geld, maar ook nadrukkelijk op klimaatimpact en veerkracht.

Nieuwste technologie toepassen in ketens

Innovatieve technieken kunnen ons ondersteunen om de transitie te maken naar duurzamere en veerkrachtigere logistieke ketens. Zo kunnen in de toekomst de schoenen die nu in China geproduceerd worden, door robots in Europa worden gemaakt. Dankzij Internet of Things en data science kunnen de vrachtwagens die deze schoenen vervoeren efficiënter worden ingezet. Met AI kunnen automatisch slimme planningen worden gemaakt. En zo zijn er nog veel meer innovatieve oplossingen denkbaar.

Samenwerken aan schone-, circulaire- en digitale ketens.

Het Fontys Centre of Expertise Supply chains for society speelt hierop in door praktijkgericht onderzoek te verrichten en innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen van deze tijd. Het COE richt zich op drie maatschappelijke thema's die nauw verbonden zijn met de transitie naar duurzamere logistieke ketens: energietransitie, circulariteit en digitalisering.

Door zich te concentreren op deze thema's, streeft het COE ernaar om logistieke ketens te transformeren naar meer duurzame en veerkrachtige modellen. Dit gebeurt door het ontwikkelen en implementeren van innovatieve technologieën en concepten, zoals het gebruik van robots voor lokale productie, Internet of Things voor efficiënter transport, kunstmatige intelligentie voor slimme planning of business modellen te maken voor circulaire ketens..

Bovendien fungeert het COE als een platform voor samenwerking tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Door middel van learning communities, living labs en kennissessies worden kennis en expertise gedeeld en worden nieuwe ideeën getest en gevalideerd. Op deze manier draagt het COE bij aan de transitie naar duurzamere logistieke ketens en de creatie van een leefbare en welvarende samenleving voor toekomstige generaties.

Lees verder


Onderzoeksprojecten

Projecten van CoE Supply chains for society zijn:

Energietransitie
Circulariteit
Digitalisering

Het CoE en het KennisDC Logistiek

Het SoE Supply chains for society is één van de kartrekkers van het KennisDC Logistiek. We hebben momenteel 12 innovatieprojecten lopen met zo’n 150 organisaties. Voorbeelden van projecten van het KennisDC Logistiek zijn:

Het kennisteam

Afbeelding Victor Verboeket

Dr. V.H.G. (Victor) Verboeket

Lector Supply chain innovation, leading lector CoE Supply chains for Society
Foto van persoon

P.M.A.S. (Pascal) Swinkels

KennisDC manager
Foto van persoon

P.J. (Peter) Heiden

Opleidingsmanager

Contact

Afbeelding Victor Verboeket

Dr. V.H.G. (Victor) Verboeket

Lector Supply chain innovation, leading lector CoE Supply chains for Society