Sprint naar content
Project

Bruggenbouwers

Voortdurende maatschappelijke veranderingen en uitdagingen vragen om een leven lang ontwikkelen. Vaak gebeurt dit in learning communities (binnen Fontys hybride leeromgevingen zoals Professionele Werkplaatsen) waar organisaties grensoverstijgend samenwerken aan complexe vraagstukken. Bruggenbouwers (ook wel boundary crossers, facilitators, webbers of brokers) hebben een sleutelpositie in het ontwikkelen van deze learning communities en zijn belangrijke schakels in het succes van deze samenwerkingen. Een veelzijdige rol die zich lastig laat definiëren en waarin organisaties niet altijd bewust voorzien in de ondersteuning en ontwikkeling van deze bruggenbouwers.


Fontys doet vanuit het lectoraat Professionele Werkplaatsen in samenwerking met de programma’s Docentprofessionalisering en Hybride Leeromgevingen onderzoek naar de rol, positie en professionalisering van bruggenbouwers. Tevens biedt Fontys een ontwikkeltraject aan waarin bruggenbouwers meer inzicht krijgen in deze rol en er gebouwd wordt aan een community van bruggenbouwers die elkaar ontmoeten en zich samen verder kunnen ontwikkelen in deze rol.

Rolbeschrijving en 7 vaardigheden Bruggenbouwer
Via een mixed-method benadering werd onderzocht welke vaardigheden een bruggenbouwer toepast in de praktijk; wat hij nodig heeft of inzet om deze rol goed uit te kunnen voeren; en welke ondersteuning daar mogelijk in gewenst is. Het onderzoek bevestigt de sleutelpositie in de samenwerking (van een hybride leeromgeving, professionele werkplaats) van deze bruggenbouwers waar ze de betrokken professionals in staat stellen om beter samen te leren, te werken en te innoveren. Hiervoor maakt de bruggenbouwer gebruik van zijn eigen arsenaal aan kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen om zeven vaardigheden goed in te kunnen zetten. ‘Verbinden’, ‘afstemmen’ en ‘ondernemen’ worden ingezet om de samenwerking en transformatie te bevorderen. De bruggenbouwer faciliteert het leren en ontwikkelen op zowel individueel als collectief niveau met en tussen verschillende belanghebbenden binnen een dergelijke omgeving door gebruik te maken van de vaardigheden ‘organiseren’, ‘begeleiden’, ‘ontwerpen’ en ‘onderzoeken’. Hij werkt intersectoraal over de grenzen van organisaties heen en ondersteunt betrokken professionals in deze samenwerking door politiek bewust en strategisch te handelen, kennis te delen en de beroepspraktijk systematisch te onderzoeken. De vaardigheden hoeven niet vertegenwoordigd te zijn in één persoon, maar kunnen verdeeld zijn over meerdere personen in het team dat actief is in de samenwerking die specifiek de taak hebben om mensen en organisaties met elkaar te verbinden.

Het onderzoek laat tevens zien dat bruggenbouwers behoefte hebben aan een community of practice ter bevordering van gezamenlijke reflectie en leren. Verdere ondersteuningsbehoefte blijkt voort te komen uit de uitdagingen die de rol met zich meebrengt, zoals beperkende systemen en organisatiestructuren, onvoldoende erkenning en waardering en het gebrek aan zichtbaarheid van hun inspanningen en investeringen in het eindresultaat van de samenwerking.

De volgende stap is om organisaties verder te ondersteunen bij het positioneren en ontwikkelen van bruggenbouwers en de opgedane kennis over kansrijke condities te delen. Het ontwikkeltraject is daarvan een onderdeel. Daarnaast vervolgen we als lectoraat Professionele Werkplaatsen de onderzoeksactiviteiten om onze kennis ten aanzien van deze sleutelrol te vergroten.

Publicatie en Presentaties


Publicatie

Bovens, J., Moresi, S., Langenberg, N. van den., Snoeren, M. (2022). De sleutel naar grensoverstijgend samenwerken in learning communities; de rol van bruggenbouwer. Tijdschrift voor HRM, 2022 Editie 3, 85-103.

Presentaties

Bovens, J., & Langenberg, N. (2021). Bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Hoe doe je dat? Win Congres Fontys Hogescholen. 11-11-2021

Moresi, S., & Bovens, J. (2021). Bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Hoe doe je dat? Leven Lang Ontwikkelen Week Fontys Hogescholen. 14-6-2021

Het afgeronde project Bruggenbouwers, mede mogelijk gemaakt TEC Learning Society

Moresi, S., &, Bovens, J. (2021). Bruggenbouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld: hoe doe je dat? Eindhoven: Fontys Hogescholen.

Factsheet | Een samenvatting van het onderzoek naar de rol van Bruggenbouwer en opbrengsten daarvan.
Sfeerafbeelding Fontys
Factsheet | Overzicht van het project, de opbrengsten tot en met 2022 en het vervolg voor 2023
Sfeerafbeelding Fontys
De rol van bruggenbouwer
Bruggenbouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Bruggenbouwers

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Podcasts | De rol van Bruggenbouwers in een Hybride leeromgeving

Deel 1 van een drieluik over 'de rol van Bruggenbouwers in een Hybride leeromgeving'. In deze verdiepende afleveringen wordt de rol van de bruggenbouwer in hybride leeromgevingen nader toegelicht vanuit onderzoek en praktijk.

Deel 2 van van een drieluik over 'de rol van Bruggenbouwers in een Hybride leeromgeving'. In deel twee wordt ingegaan op de professionele identiteit van bruggenbouwers.

Deel 3 van een drieluik over 'de rol van Bruggenbouwers in een Hybride leeromgeving'. In deze aflevering kijken we naar de rol vanuit het perspectief van netwerken.


Nieuws


25 mei 2022
Driedelige podcastserie bruggenbouwers
Naast onderzoek naar de rol van Bruggenbouwer, wordt in samenwerking met Fontys Programma’s Docentprofessionalisering en Hybride Leeromgevingen gewerkt aan ondersteuning en ontwikkeling. In dit kader nemen we een driedelige podcastserie op. In deze verdiepende afleveringen wordt in deel één de rol van de bruggenbouwer in hybride leeromgevingen nader toegelicht vanuit onderzoek en praktijk. In deel twee wordt ingegaan op de professionele identiteit van bruggenbouwers en in deel drie wordt uitgezoomd naar de rol binnen netwerken. Deze podcastserie is gemaakt is door en met bruggenbouwers en docenten die deelnamen aan de ontwikkeltrajecten.

25 november 2021

Bruggenbouwers zijn mogelijkmakers. Help jij mee aan het bouwen van bruggen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld?
Hoe kan ik als bruggenbouwer in een samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en werkveld bijdragen aan het ontwikkelen van wederzijds vertrouwen en een sterke positieve relatie? Hoe kan ik gelijktijdig ook de beoogde doelen behalen? En hoe ga ik om met de verschillende verwachtingen en belangen in een samenwerking? Het zijn slechts enkele vragen die naar boven komen tijdens het eerste ontwikkeltraject voor bruggenbouwers. Inmiddels staat er ook al een programma klaar voor een tweede ontwikkeltraject in het voorjaar van 2022. En je kunt je hier vanaf vandaag voor aanmelden!

08 september 2021
Bouw jij bruggen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld?

Bij Fontys leren en werken onze docenten en studenten steeds vaker samen met en in de beroepspraktijk. Je kunt hierbij denken aan een hybride leeromgeving, een professionele werkplaats, een living lab of andere vergelijkbare vormen. Docenten en professionals uit het werkveld werken binnen deze omgevingen samen als zogenaamde bruggenbouwers*. Deze bruggenbouwers hebben een sleutelpositie in het ontwikkelen van deze omgevingen. Fontys is benieuwd naar wie deze bruggenbouwers binnen en buiten Fontys zijn, welke vaardigheden zij bezitten en welke vaardigheden zij nog willen ontwikkelen.

Partners

Dit professionaliseringsinitiatief is een samenwerking vanuit programma’s Docentprofessionalisering & Hybride Leeromgevingen, en het lectoraat Professionele Werkplaatsen.

Projectgroep

Sofie Moresi, programmamanager Professionalisering en coördinator Partnerships Sportkunde
Jeroen Bovens, facilitator Onderzoek en Innovatie (lectoraat Move to Be) en onderzoeker lectoraat Professionele Werkplaatsen
Nard van den Langenberg, lecturer practioner bij Amarant en onderzoeker lectoraat Professionele Werkplaatsen

Contact

Bij vragen mail naar docentprofessionalisering@fontys.nl of neem contact op met de leden van de projectgroep.

Foto van persoon

S.J.M. (Sofie) Moresi

Associate lector Cross-Border Business Development
Foto van persoon

N.L.P. (Nard) van den Langenberg

Programmamanager ZIC/ZIN en docent-onderzoeker