Sprint naar content
Project

Bruggenbouwers

Een praktijkgericht onderzoek naar de competenties en professionalisering

Wat houdt het project in?

Maatschappelijke, complexe vraagstukken vragen om intersectorale samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Ook bij Fontys Hogescholen werken we samen met het werkveld binnen authentieke leer-werkomgevingen op het grensvlak van school en beroepspraktijk, docenten en professionals uit het werkveld werken binnen Professionele Werkplaatsen als zogenaamde ‘boundary crossers’. Deze bruggenbouwers hebben een sleutelpositie in het ontwikkelen van deze omgevingen. Dit blijkt geen makkelijke opgave en vraagt aanvullende competenties vergeleken met meer traditionele onderwijssituaties.  Daarnaast is er de behoefte aan een overstijgend profiel dat de kerncompetenties van deze rol omvat.  
Hierbij aansluitend richtte dit project zich op (1) het ontwikkelen en uitvoeren van een professionaliseringstraject voor deze bruggenbouwers van deze rol, (3) het onderzoeken van de opbrengsten voor de bruggenbouwers en, gaande het project en op basis van opgedane inzichten.
Op basis van literatuur en data uit de opbrengsten van een professionaliseringsprogramma voor bruggenbouwers en een stelden een profiel samen op basis van literatuur en data uit het professionaliseringprogramma. Dit profiel biedt handvatten voor werving en professionalisering van deze rol binnen authentieke leer-werkomgevingen. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt TEC Learning Society

Meer informatie is te vinden in de onderstaande rapportage, de poster en het illustratieve filmpje

Projectgroep

Sofie Moresi, Claire van der Voort, Johan van Herk en Miranda Snoeren