Sprint naar content

Publicatie en Presentaties

Publicatie en Presentaties


Publicatie

Bovens, J., Moresi, S., Langenberg, N. van den., Snoeren, M. (2022). De sleutel naar grensoverstijgend samenwerken in learning communities; de rol van bruggenbouwer. Tijdschrift voor HRM, 2022 Editie 3, 85-103.

Presentaties

Bovens, J., & Langenberg, N. (2021). Bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Hoe doe je dat? Win Congres Fontys Hogescholen. 11-11-2021

Moresi, S., & Bovens, J. (2021). Bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Hoe doe je dat? Leven Lang Ontwikkelen Week Fontys Hogescholen. 14-6-2021

Het afgeronde project Bruggenbouwers, mede mogelijk gemaakt TEC Learning Society

Moresi, S., &, Bovens, J. (2021). Bruggenbouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld: hoe doe je dat? Eindhoven: Fontys Hogescholen.

Factsheet | Een samenvatting van het onderzoek naar de rol van Bruggenbouwer en opbrengsten daarvan.
Sfeerafbeelding Fontys
Factsheet | Overzicht van het project, de opbrengsten tot en met 2022 en het vervolg voor 2023
Sfeerafbeelding Fontys
De rol van bruggenbouwer
Bruggenbouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Bruggenbouwers

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Podcasts | De rol van Bruggenbouwers in een Hybride leeromgeving

Deel 1 van een drieluik over 'de rol van Bruggenbouwers in een Hybride leeromgeving'. In deze verdiepende afleveringen wordt de rol van de bruggenbouwer in hybride leeromgevingen nader toegelicht vanuit onderzoek en praktijk.

Deel 2 van van een drieluik over 'de rol van Bruggenbouwers in een Hybride leeromgeving'. In deel twee wordt ingegaan op de professionele identiteit van bruggenbouwers.

Deel 3 van een drieluik over 'de rol van Bruggenbouwers in een Hybride leeromgeving'. In deze aflevering kijken we naar de rol vanuit het perspectief van netwerken.