Sprint naar content

Activeren van voorkennis

Introductie

Voorkennis is het metaforische klittenband voor het leren, of de kapstok waaraan nieuwe kennis wordt opgehangen. Bij het activeren van voorkennis vraag je naar wat studenten al over het onderwerp weten in het algemeen. Het activeren van voorkennis is een middel om studenten in de leerstand te zetten. Door het kort en krachtig onderwijzen van een oud lesdoel, krijgen studenten de benodigde voorkennis doelgericht aangereikt, waardoor ze zich succesvol het nieuwe lesdoel eigen kunnen maken.

Sfeerafbeelding Fontys

 

Inspiratie en praktijkvoorbeeld(en):

Deze werkvorm bestaat uit drie fases en kan zowel online als offline uitgevoerd worden.

Bij de start wordt een document (in Word, fysieke flipover) gedeeld. Bovenaan het onderwerp en de rest van het blad verdeeld in drie delen. Boven het eerste deel staat ‘Weten’ boven het tweede staat ‘Willen weten’ en het derde ‘Wat heb ik geleerd?’.
Om te beginnen vullen de studenten het eerste deel in. Wat denken zij al te weten over het onderwerp? De studenten schrijven hier tenminste drie dingen op.
Vervolgens vullen de studenten het tweede deel in: ‘Willen weten’. Wat willen de studenten over dit onderwerp te weten komen.
Zodra de studenten deze twee delen hebben ingevuld, start de bijeenkomst.
Aan het einde van de bijeenkomst pakken de studenten het document er weer bij en schrijven ze op wat zij deze bijeenkomst hebben geleerd.

Start een plenaire sessie met het onderwerp van de afgelopen keer/week/etc. Het kan ook in subgroepjes met plenaire terugkoppeling. Zorg in ieder geval ervoor dat iedereen zoveel mogelijk wordt geprikkeld om mee te denken. Herinner je samen wat er allemaal aan de orde is geweest; vat dat samen; stel vragen die nog niet beantwoord zijn (wat is nog onduidelijk?); laat de groep proberen de vragen te beantwoorden en geef commentaar op het verloop.

De docent heeft in Canvas een pubquiz over ‘Amerikaanse cultuur’ geplaatst, studenten in groepjes gezet en antwoorden klaargezet.

Bekijk deze aflevering van Blend in de Tent waarin Serge, docent Engels bij Fontys, toelicht hoe hij een pubquiz inzet om de voorkennis bij zijn studenten te activeren.

Laat de studenten voorafgaand aan een bijeenkomst aan de hand van een quiz zelf hun voorkennis testen.

In dit voorbeeld maken de studenten een instaptoets "Schriftelijke vaardigheden" door in Socrative bij login - student login de code EXHSOFF9 in te vullen en alle vragen te doorlopen.

 
 

Bruikbare tools

  • Als DLO gebruikt Fontys Canvas.
  • Houd bij externe tools als Quizlet of Socrative rekening met de disclaimer.