Sprint naar content

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Fontys heeft zich, samen met alle andere hogescholen en universiteiten, verplicht om zoveel mogelijk duurzaam in te kopen. Dat betekent dat Fontys bij haar aanbestedingstrajecten expliciet rekening houdt met duurzaamheidscriteria (MVI inkoopcriteria). Voor de toetsingscriteria per productgroep zijn de MVI criteria van toepassing (www.pianoo.nl)

Meerjarenplan circulair inkopen (2020-2023)
De Diensten maken voor het realiseren van haar dienstverlening gebruik van vele leveranciers, zonder deze leveranciers kan niet het comfort en de service verleend worden aan het onderwijs. Door de grote hoeveelheid leveranciers kunnen de Diensten een belangrijke bijdrage leveren in het ombuigen van een lineaire naar een meer circulaire bedrijfsvoering van Fontys. Voor 2030 heeft Fontys de ambitie gesteld om meubilair 100% circulair in te kopen.

Circulariteit
‘Circulair inkopen, bewuster kiezen’ is een van de vier thema’s binnen de duurzaamheidsagenda 2020-2023 van Fontys. Om invulling te geven aan de ambitie ‘verduurzamen en veranderen met impact’ voor het thema circulair inkopen en bewuster kiezen is het contract- en leveranciersmanagement van de Diensten van Fontys in 2020 gestart met een pilot voor de toepassing van het 9R strategiemodel (ook wel R-ladder genoemd).

Waarom toepassing 9R-ladder?
De R-ladder is een kapstok en praktisch handvat voor het opzetten en vormgeven van concrete initiatieven en beleidsacties door Opdrachtnemer die bijdragen aan meer circulariteit voor de Opdrachtgever.
Dienst H&F van Fontys past de 9R-Strategieën toe als structurele aanpak voor circulair inkopen en contract management van haar contractenportefeuille. 


Zo werkt het (inkoop)proces van ons circulaire meubilair:

Stappenplan bestellen meubilair (voor de interne organisatie):

Stappenplan meubilair bestellen (intern)

Stappenplan omgaan met bestaand meubilair:

Stappenplan omgaan met bestaand meubilair

Kort samengevat werken we aan

  • duidelijkheid bij welke contracten het verschil gemaakt kan worden;
  • inzage in de huidige situatie en de ambitie;
  • afspraken (over pilots) binnen contracten en het opvolgen hiervan;
  • een blauwdruk circulair inkopen voor Fontys

Sfeerafbeelding Fontys