Sprint naar content

Duurzame hogeschool

Als vooraanstaande kennis- en onderwijsinstelling met een maatschappelijke verantwoordelijkheid wil Fontys actief inspelen op duurzaamheidsontwikkelingen.
We willen een voorbeeld zijn voor onze omgeving. Daarom leiden we huidige en toekomstige generaties op om proactief bij te dragen aan een duurzame samenleving. We bereiden studenten voor op de wereld van morgen, zodat ze kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Dat doen we in nauwe samenwerking met het werkveld. En door de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties een centrale plek te geven in ons onderwijs en onderzoek. En ook in ons dagelijks handelen op het gebied van energie, klimaat, gezonde gebouwen en verantwoorde inkoop.
.

Sfeerafbeelding Fontys

Onze visie op een duurzame, inclusieve en vitale samenleving

In het nieuwe strategische beleidsplan ‘Fontys For Society 2021-2035’, staat het werken aan een duurzame samenleving centraal. “Om onze maatschappelijke opdracht – bijdragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving – optimaal uit te kunnen blijven voeren, moeten we ons ontwikkelen tot een talentgericht, onderzoekend en wendbaar Fontys.” Voor meer info zie: fontys.nl/fontysforsociety

Duurzaamheid in onderwijs

Fontys is een multidisciplinaire hogeschool in het zuiden van Nederland. Samen met én voor het (regionale) werkveld verzorgen wij hoogwaardig hoger beroepsonderwijs en voeren we innovatief praktijkgericht onderzoek uit. Op deze manier dragen we bij aan de ontwikkelkracht van een vitale, inclusieve en duurzame samenleving. ‘Ontwikkeling’ is een absoluut kernbegrip binnen Fontys. Jonge mensen ontwikkelen als student bij ons hun talent, we ontwikkelen relevante praktijkgerichte kennis, werkende professionals kunnen zich bij Fontys een (werkend) leven lang ontwikkelen, wij spelen flexibel in op ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, en – niet op de laatste plaats – binnen onze gemeenschap ontwikkelen we ons zelf door kennis en vaardigheden te delen. Alleen zo kunnen onze studenten, professionals en afgestudeerden een betekenisvolle maatschappelijke bijdrage blijven leveren.

Hybride leeromgevingen

Studenten opleiden in een authentieke werkomgeving of zelfs letterlijk op de werkplek, samen met onderzoekers en professionals uit het werkveld: dat is in het kort de kern van de hybride leer- en onderzoekomgeving. In 2035 bieden alle opleidingen van Fontys bieden zo’n hybride omgeving aan: op onze campus, bij een bedrijf op locatie, of elders in de nabijheid van het werkveld. Onderwijs en onderzoek zijn nu eenmaal niet los te koppelen. Sterker: het een versterkt het ander en samen versterken ze de innovatiekracht van het werkveld.

Sfeerafbeelding Fontys

Duurzaamheid in onderzoek

Met praktijkgericht onderzoek dragen we bij aan antwoorden op vraagstukken uit de wereld om ons heen. Fontys organiseert het multidisciplinaire onderzoek de komende jaren rondom zes maatschappelijke thema’s. Deze thema’s hebben we ontleend aan diverse regionale, nationale en mondiale agenda’s, waaronder de sustainable development goals (sdg’s) van de Verenigde Naties. ‘Onder’ deze thema’s komen verschillende onderzoekslijnen samen.

De zes thema’s zijn:

  • Enabling technologies / ondersteunende technologieën
  • Smart mobility / slimme mobiliteit
  • Healthy & inclusive society / gezonde & inclusieve samenleving
  • Creative economy / creatieve economie
  • Future (of) learning / toekomst van leren
  • Sustainablility & circularity / duurzaamheid & circulariteit
Sfeerafbeelding Fontys

Voor elk van deze thema's is er momenteel een center of expertise of kenniscentrum in ontwikkeling. Voor het thema duurzaamheid en circulariteit is er het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (zie hieronder meer).

Sustainablility & circularity / duurzaamheid & circulariteit

Hierin werken we onderzoekslijnen uit op het gebied van circulaire economie, energietransitie en duurzame samenleving.

De invulling van deze onderzoeksthema’s krijgt plaats in een beperkt aantal (op te richten) Centres of Expertise die voldoen aan de criteria van de Vereniging Hogescholen. Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT) –in 2019 opgericht door instituten, opleidingen en onderzoekers op het vlak van techniek, mens & maatschappij en economie - is er daar een van. FECT heeft de ambitie om hét kennis centrum voor de circulaire economie en energietransitie in Noord-Brabant en Zuid-Nederland te zijn. We voeren praktijkgericht onderzoek uit naar de overgang van een lineaire naar een circulaire economie en naar de energietransitie. Daarbij werkt FECT samen met (regionale) bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en consumenten. Juist door samen te werken, kennis te delen en toe te passen, worden nieuwe samenwerkingsverbanden gecreëerd waarbinnen circulariteit kan opbloeien.

Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT

Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT) is het kenniscentrum voor de circulaire economie en energietransitie. We voeren praktijkgericht onderzoek uit naar de overgang van een lineaire naar een circulaire economie en de energietransitie.

Fontys Expertisecentrum voor Circulaire Transitie
Sfeerafbeelding Fontys

Meer informatie

Binnen het expertisecentrum FECT vindt multidisciplinair onderzoek plaats vanuit het in 2020 opgerichte Lectoraat Circulaire Transitie, dat meerdere onderzoeksgroepen, disciplines en lectoraten binnen Fontys aan zich bindt. Voor meer informatie zie: www.fontys.nl/fect


Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Bedrijfsvoering

Als vooraanstaande kennis- en onderwijsinstelling met een maatschappelijke verantwoordelijkheid wil Fontys actief inspelen op duurzaamheids-ontwikkelingen. We willen een voorbeeld zijn voor onze omgeving. Daarom leiden we huidige en toekomstige generaties op om proactief bij te dragen aan een duurzame samenleving. We bereiden studenten voor op de wereld van morgen, zodat ze kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Dat doen we in nauwe samenwerking met het werkveld.

Sfeerafbeelding Fontys

#wijzijnduurzaam - Visie en beleid

We gaan voor een jaarlijkse CO2-reductie van ten minste 3% en werken toe naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030. Met een mix aan maatregelen zal de CO2-footprint van Fontys al snel kleiner worden en uiteindelijk volledig verdwijnen.

#wijzijnduurzaam - Duurzaamheidsagenda & acties

Fontys ziet het als haar taak om studenten en medewerkers duurzame kennis en vaardigheden mee te geven. Daarbij is naast integratie van duurzaamheid binnen onderwijs en onderzoek ook de verduurzaming van de bedrijfsvoering essentieel. Hiertoe heeft de Dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken (Dienst H&F) een Duurzaamheidsagenda 2020-2023 opgesteld.

CO2-neutrale bedrijfsvoering

Door de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties een centrale plek te geven in ons onderwijs en onderzoek. En ook in ons dagelijks handelen, ofwel de bedrijfsvoering. We zetten in op een CO2-neutrale bedrijfsvoering (in 2030), op louter gebouwen met energielabel A (in 2023), eigen energieopwekking en 75% gasloos in 2030. Maar ook op gezonde gebouwen en circulair inkopen. Alle onderwerpen waaraan Fontys werkt om de bedrijfsvoering CO2-neutraal te krijgen, vind je in onderstaand uitklapmenu.

Van monitoring naar uitvoering

Onze duurzaamheidsambities in beeld

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.