Sprint naar content

Onderwijskwaliteit

Het presenteren, evalueren en borgen van de kwaliteit van onderwijs draagt bij aan een voortdurende ontwikkeling van onderwijskwaliteit bij Fontys. Onze opleidingen definiëren en onderhouden, in een digitaal kwaliteitsportfolio, de eigen kwaliteitsstandaarden vanuit een eigen visie en strategie.

Hier vind je:

  • Hoe onze opleidingen werken aan kwaliteitsontwikkeling
  • De Kwaliteitsafspraken van Fontys


Onderwijskwaliteit opleidingen

De maatschappelijke opdracht van Fontys is om bij te dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving. Om dit optimaal uit te kunnen voeren, heeft Fontys de ambitie om te ontwikkelen tot een talentgerichte, onderzoekende en wendbare organisatie (uit: Fontys for Society 2021-2025).

Om deze ambitie waar te kunnen maken, werkt Fontys voortdurend aan de kwaliteit van haar onderwijs. En om de ontwikkelingen rondom deze kwaliteit beter te kunnen volgen, te borgen en te verbeteren, zorgt Fontys voor gezamenlijke (bedrijfs-)processen. Dit verbetert ook de kwaliteit van onze dienstverlening aan studenten en werkveldpartners en maakt multidisciplinaire samenwerking makkelijker.

Voor het bijhouden, beoordelen en borgen van onze onderwijskwaliteit heeft Fontys bijvoorbeeld een Digitaal Kwaliteitsportfolio (DKP) ontwikkeld. Opleidingsteams kunnen in dit portfolio de ontwikkeling van onderwijskwaliteit navolgbaar en transparant presenteren aan studenten, collega’s, maar ook bijvoorbeeld aan visitatiepanels. Het portfolio is stimulerend voor het voeren van een kritische, ontwikkelingsgerichte dialoog en geeft het een impuls aan de verdere ontwikkeling van onze kwaliteitscultuur. Transparantie is daarin één van onze belangrijkste principes. Opleidingen maken hun kwaliteitsontwikkeling ook steeds vaker zichtbaar op hun website.

Kwaliteitsafspraken

Naast de geborgde kwaliteitsportfolio's van de instituten, investeert Fontys ook in de kwaliteit van ons onderwijs met geld van het ministerie. Vanaf studiejaar 2015/2016 werd namelijk de basisbeurs voor studenten afgeschaft. Het kabinet beloofde dat het vrijgekomen geld naar meer kwaliteit van het hoger onderwijs zou gaan. Sinds 2018 krijgt Fontys daarom geld van het ministerie om te investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. Dit geld zet Fontys in voor het verbeteren van de Fontysbrede kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we op drie thema's:
1. Succesvol Studeren
2. Docentprofessionalisering
3. Authentieke en Hybride leeromgevingen

Fontys is transparant in hoe deze gelden besteed worden. Onder de knop Kwaliteitsafspraken vind je meer informatie en worden er mooie voorbeelden van projecten en activiteiten zichtbaar gemaakt, waar Fontys de gelden aan besteedt.

Meedenken of feedback geven?

  • Wil je meedenken of feedback geven? Het vindbaar & zichtbaar maken van onze onderwijskwaliteit is ook voortdurend in ontwikkeling. Jouw feedback helpt daar zeker bij.

Achtergrondinformatie & nieuws

{{ feed.properties.publicationDateDay }} {{ feed.properties.publicationDateMonth }}