Sprint naar content

Eten en Drinken

Fontys werkt samen met partners Eurest, Appèl en LimburgCatering aan het verduurzamen van haar catering. Over schooljaar 2018-2019 bestond 40% van de ingekochte producten voor de restaurants, banqueting en drankautomaten aantoonbaar uit biologische producten en/ of producten met duurzaamheidskenmerken zoals fairtrade, MSC, scharrel, graskeurmerk, beter leven, demeter en groenlabelkas. Binnen het producten- en dienstenaanbod is optimaal gestuurd op bewuste duurzame afname van producten of diensten.

Onderstaande duurzaamheidscriteria zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het duurzaam cateringbeleid van Fontys:

 • Het minimaliseren van restafval en het zoveel mogelijk hergebruiken van grondstoffen.
 • Minimaal 50% van het assortiment (in % van inkoopvolume) dient aantoonbaar uit biologische producten en/of producten met duurzaamheidskenmerken te bestaan.
 • Opdrachtgever wil de voedselverspilling verminderen.

Fairtrade Hogeschool
Fontys Venlo heeft een studentencomité Duurzaamheid die, in de aanloop van het behalen van de titel FairTrade Hogeschool, zich heeft ingezet om FairTrade en duurzaamheid op de campus Venlo verder te brengen. Eén van de acties van het studentencomité is  om het gebruik van eenmalig plastic terug te dringen en het drinken van kraanwater te bevorderen. Zij hebben daarvoor een verzoekt ingediend om voor studenten een watertappunt te plaatsen. In de zomer van 2018 zijn waterkoelers geplaatst bij de collegezalen. Inmiddels staat de teller op 31.476 liter getapt drinkwater.

De titel FairTrade Hogeschool heeft Fontys Venlo behaald in 2015 en is tot 2021 gecontinueerd. Voor deze titel moet worden voldoen aan 4 criteria: Opstellen van een werkgroep die een meerjarenverbeterplan FairTrade opstelt voor onderwijs en bedrijfsvoering van Fontys, gebruik maken van Fairtrade producten, communicatie over en actie voor Fairtrade. Met Fairtrade worden bijdragen geleverd aan een aantal Sustainable Development Goals (SDGs), met name aan SDGs 8 en 12. Bij Fairtrade gaat het om duurzaamheid en het ontwikkelen van rechtvaardige businessmodellen. Fontys heeft de maatschappelijke taak om jonge mensen op te leiden tot professionals die stevig in de maatschappij staan.

  Bij Fairtrade gaat het om duurzaamheid en het ontwikkelen van rechtvaardige businessmodellen. Fontys heeft de maatschappelijke taak om jonge mensen op te leiden tot professionals die stevig in de maatschappij staan.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Koffie en thee

  • De koffie in de automaten is duurzaam en voorzien van het RFA (Rain Forest Alliance) Certificaat.
  • De FairTrade Hogeschool (campus Venlo) heeft koffie en thee met het 100% Fairtrade keurmerk.
  • De lipton losse theezakjes hebben het RFA (Rain Forest Alliance) Certificaat.


  Aanpak duurzame catering Fontys

  De aanpak duurzame catering bestaat uit pilotlocaties voor gezonde voeding, duurzame en biologische producten en het terugdringen van plastic gebruik en voedselverspilling. Op basis van succesvolle acties op de pilotlocaties gaan wij dit  verder opschalen naar andere locaties.

  Gezonde voeding
  Gezonde voeding staat centraal en is leidend bij de invulling van de aanpak duurzame catering voor de komende jaren.
  Fontys wil de gebruikers stimuleren gezonde keuzes te maken door middel van aanbod, verleiding en informatieverstrekking over wat men eet en drinkt. De synergie tussen het aanbod van gezonde voeding en het door Fontys gevormde beleid “Fontys Vitaal” komt terug in de aanpak van de cateraar. Het geboden assortiment blinkt uit in gezonde voeding en versbeleving en sluit aan op de specifieke energie- en voedingsbehoeften van studenten van de verschillende opleidingen.Voorbeelden: Inzet van mindfull menucyclus, water met een smaakje, stimuleren afname gezonde voeding.

  Duurzame en biologische producten
  Duurzame en biologische voeding is de tweede pijler van de duurzame aanpak. De acties zijn gericht om de inkoop van duurzame & biologische producten te verhogen, het aanbod van lokale producten en seizoensfruit/ groenten te verhogen en het introduceren van meatless Monday/ vegan Friday.

  Terugdringen plastic afval en voedselverspilling
  Sinds december 2019 zijn geen wegwerpplasticflesjes plat water verkrijgbaar bij de Sporthogeschool in Eindhoven. In plaats hiervan worden hervulbare BoGo drinkwaterflessen verkocht (Buy one, Give one: Voor iedere BOGO waterfles die wordt verkocht, wordt een fles aan een schoolkind in een ontwikkelingsland gedoneerd). Ook bij Fontys Venlo is in 2018 een watertappunt gerealiseerd met als doel het plastic gebruik terug te dringen. Voor de overige Fontyslocaties zijn plekken voor centrale waterpunten in beeld gebracht om in 2020/ 2021 drinkwatertappunten te realiseren.
  Overige acties van de cateraar om plasticgebruik verder terug te dringen zijn: drinkwater in kannen i.p.v. in plasticflessen bij vergaderlunches. Geen aanbod van plastic rietjes meer. Disposables bestek van hout en rietsuiker. Disposables bakjes en bekers van karton.Acties om voedselverspilling tegen te gaan zijn onder meer: Verstrekken van looplunch bonnen voor vergaderingen en bijeenkomsten, verspilling aanbieden in restaurants met speciale signing.