Sprint naar content
Centre of expertise

KennisDC Logistiek

Logistiek heeft een grote invloed op maatschappelijke vraagstukken als een post-pandemie, oorlog in de Oekraïne, enorm gestegen energieprijzen, klimaatverandering en serieuze materiaaltekorten.

Daar waar het vakgebied ‘logistiek’ in het verleden nauwelijks het wereldnieuws bereikte, zijn ‘supply chains’ opeens ‘hot’ en het gesprek van de dag: het belang van transparante, duurzame en veerkrachtige ketens wordt impliciet en expliciet herkend en erkend. Het Centre of expertise (CoE) KennisDC Logistiek helpt de logistieke sector naar ‘the next level’. We verbinden, on- en offline, het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en onderzoek door het delen van kennis en talent. Ons doel is om kennis te ontwikkelen, te delen en onderwijs te vernieuwen. Zo dragen we bij aan de betere medewerkers van de toekomst, innovatie van bedrijven en van de logistieke sector.

Praktijkgericht onderzoek

Ons open en toegankelijk netwerk verricht praktijkgericht onderzoek. Gezamenlijk, regio-overstijgend en vanuit maatschappelijke thema’s, samen met docenten, onderzoekers, studenten en het werkveld. De maatschappelijke thema's waarop wij focussen zijn:

  • Leefbare stad: We vertalen de last mile naar de optimale mile.
  • Knooppunten en corridors: We ontwikkelen groene logistieke paden.
  • Circulairiteit en duurzaamheid: Hergebruik grondstoffen, energietransitie, verminder uitstoot en maak ketens circulair.
  • Zorg: Met nieuwe kennis naar een betaalbare en duurzame zorg.

Hoe doen we dit?

Het KennisDC Logistiek heeft de ambitie om op basis van de geformuleerde maatschappelijke vraagstukken een viertal regio-overstijgende Learning Communities en een viertal Living Labs op te starten. De ambities van het KennisDC Logistiek, voor de komende drie jaar, zijn vertaald in vijf programma’s:

  • Learning Communities
  • Living Labs
  • Future Skills
  • Disseminatieplatform
  • Imago en instroom/werving

Deze programma’s ontwikkelen we binnen de bovenstaande genoemde maatschappelijke thema’s.

Bekijk ook onze website www.kennisdclogistiek.nl voor uw sleutel tot innovatie.


Onderzoeksprojecten

Fontys en het KennisDC Logistiek

Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek is één van de kartrekkers van het KennisDC Logistiek. We hebben momenteel 12 innovatieprojecten lopen met zo’n 150 organisaties.

Voorbeelden van onze projecten zijn:

Nieuws van KennisDC logistiek

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Het kennisteam

Foto van persoon

Dr. V.H.G. (Victor) Verboeket

Lector Supply Chain Innovation

Foto van persoon

P.M.A.S. (Pascal) Swinkels

KennisDC manager

Foto van persoon

P.J. (Peter) Heiden

Opleidingsmanager


Betrokken lectoraten en andere CoE's/kenniscentra

Bij het CoE KennisDC Logsitiek zijn meerdere onderdelen van Fontys betrokken:


Contact

Foto van persoon

P.M.A.S. (Pascal) Swinkels

KennisDC manager