Sprint naar content
Project

Time-Driven Activity Based Costing

Al jaren voer voor discussie in Nederland is het in kaart brengen van kosten van zorg. Tarieven tussen ziekenhuizen verschillen enorm en de reële kosten van zorgpaden in de eerste en tweede lijn blijken moeilijk vast te stellen.  

Al in 2004 introduceerde professor Robert Kaplan (Harvard University) een systematiek die het mogelijk maakt beter inzicht te verschaffen in de werkelijke kosten van zorgpaden (vergeleken met traditionele kostprijsberekeningen). Time-driven activity based costing is een methodiek gebaseerd op twee parameters: het aantal tijdseenheden per activiteit en de kosten per tijdseenheid. Het toepassen van deze methodiek voor het in kaart brengen van kosten van (ziekenhuis)zorg staat in Nederland nog in de kinderschoenen.

Máxima MC in Eindhoven doet als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland onderzoek naar deze systematiek. Het zorgpad Totale Knie Prothese is hiervoor als proefmodel gekozen. Vanuit dit proefmodel is het doel om een blauwdruk te ontwikkelen die breed toegepast kan worden om de werkelijke kosten van (para)medische zorgpaden in kaart te brengen. Binnen deze innovatieve onderzoekslijn zullen diverse Lean/Six Sigma deelprojecten worden uitgevoerd. In deze deelprojecten wordt intensief samengewerkt tussen onderzoekers van team IP, studenten, patiënten en (para)medici en medisch specialisten binnen en buiten het ziekenhuis.


Kennisteam

Foto van persoon

Dr. R.P.A. (Rob) Janssen

Lector Value Based Health Care (onderdeel van lectoraat HIT)

Foto van persoon

A.P.M. (Anouk) Konings - Pijnappels

Docent-onderzoeker

Foto van persoon

M.J. (Madelon) Pijnenburg

Docent-onderzoeker

Foto van persoon

M.M.A.C. (Mascha) Segers

Docent-onderzoeker

Foto van persoon

M. (Mitchel) van Eeden

Docent-onderzoeker


Contact

Foto van persoon

M. (Mitchel) van Eeden

Docent-onderzoeker