Sprint naar content
Project

Rise-interventie studie

De RISE-interventie studie: gedragsverandering ondersteunen met behulp van face-to-face coaching, een e-health applicatie en beweegmonitor.

Wat houdt het project in?

Dat voldoende lichamelijke activiteit van belang is voor mensen na een beroerte is al geruime tijd bekend. Aandacht voor het stimuleren van lichamelijk activiteit is inmiddels breed geïntegreerd in de zorg en wordt in richtlijnen aanbevolen. Nog vrij onbekend is, dat ongeacht of iemand voldoende lichamelijk actief is, veel en langdurig zitten of liggen grote gezondheidsrisico’s heeft. Uit onderzoek blijkt dat lang zitten de kans op cardiovasculaire ziekten en vroegtijdig overlijden vergroot. Mensen die heel veel zitten (meer dan tien uur per dag) hebben een 40% hogere kans op overlijden binnen drie jaar in vergelijking met mensen die minder zitten. Oftewel er is sprake van een dosis-response relatie. Zitgedrag is met name schadelijk wanneer dit meer is dan tien uur per dag, in lange onafgebroken periodes en in combinatie met weinig lichamelijke activiteit. Juist bij deze mensen is begeleiding op maat in de eerste maanden na een beroerte waarschijnlijk heel zinvol. Het reduceren van het zitgedrag vraagt echter om een specifieke aanpak. Tot op heden zijn er nog geen interventies beschikbaar die zich specifiek richten op zitgedrag, ook wel sedentair gedrag genoemd, bij mensen na een beroerte.

Naar verwachting biedt monitoring en eCoaching technologie, gecombineerd met enkele face-to-face contactmomenten met een fysiotherapeut, bij uitstek mogelijkheden om mensen die veel en langdurig zitten na een beroerte optimaal te ondersteunen bij gedragsverandering en zelfregie. Om de juiste mensen de juiste nazorg te geven wil het consortium in het beoogde project een geïndiceerd en blended zorgprogramma ontwikkelen en onderzoeken op bruikbaarheid, toepasbaarheid en preliminaire effectiviteit.

Over RISE

Binnen het bredere RISE-project doen we onderzoek naar duurzaam beweeggedrag van mensen na een beroerte. We kijken niet alleen naar fysieke activiteit, maar naar alle activiteiten, van rust tot zware fysieke activiteit, op een dag en de verdeling daarvan.

  • Om tot een effectieve persoonlijke interventie te komen zijn we gestart met de RISE-cohort studie. Daarin werd gekeken of patronen te ontdekken zijn in het beweeggedrag van mensen. Daarnaast keken we welke factoren samenhingen met een gezond of ongezond beweegpatroon.
  • Vervolgens is de RISE-interventie studie gestart. Daarin wordt een interventie gericht op het stimuleren van duurzaam beweeggedrag ontwikkeld voor de groep mensen met het meest ongezonde beweeggedrag na een beroerte.
  • Om deze interventie nóg meer persoonlijk op maat aan te kunnen bieden is daarna de RISE-maatwerk studie van start gegaan. Hierin wordt gewerkt aan een gedragsdiagnosetool die fysiotherapeuten in staat moet stellen om de relevante gedragsaspecten voor behandeling per persoon te diagnosticeren en te selecteren uit de totale RISE-interventie.

Kennisteam

Foto van persoon

Dr. M.F. (Martijn) Pisters

Lector Empowering Healthy Behaviour (onderdeel van lectoraat HIT)

Foto van persoon

Dr. R. (Roderick) Wondergem

Docentonderzoeker Empowering Healthy Behaviour

Foto van persoon

W. (Wendy) Hendrickx

Docentonderzoeker Empowering Healthy Behaviour


Partners

De RISE-interventie studie wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie, een samenwerkingsverband van het UMC Utrecht Hersencentrum, de Julius Gezondheidscentra, Hogeschool Utrecht en Fontys Paramedisch.

Daarnaast participeren in de RISE-cohort studie Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE), Publab Lectoraat HU, 2M Enginering, CVA-netwerk Eindhoven-de Kempen, Hersenstichting.nl en de Universiteit van Newcastle, Australië.

De RISE-interventie studie wordt uitgevoerd met subsidie van SIA-RAAK Publiek (NWO).


Contact

Foto van persoon

Dr. R. (Roderick) Wondergem

Docentonderzoeker Empowering Healthy Behaviour
Foto van persoon

W. (Wendy) Hendrickx

Docentonderzoeker Empowering Healthy Behaviour