Sprint naar content
Project

De hybride tech docent als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven

De lectoraten Industrial Engineering and Entrepreneurship (Fontys Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek), Dynamische Talentinterventies (Fontys HRM en Toegepaste Psychologie) en Wendbare onderwijsprofessionals (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) hebben de handen opnieuw ineengeslagen om hun onderzoek naar het hybride docentschap te vervolgen.

Wat houdt het project in?

Vanuit het project de hybride tech docent monitor is inzicht verkregen in succesfactoren, dilemma’s en knelpunten rondom een groep hybride docenten die gekoppeld is aan de Brainport pilot de Hybride Techniek Docent. Zowel vanuit het onderwijs als de bedrijven waar hybride docenten werkzaam zijn, is de vraag gekomen voor verder onderzoek naar het proces om technici uit het bedrijfsleven te interesseren en te begeleiden naar een rol als techniekprofessional in het onderwijs. Ook is opgeroepenen de opgedane inzichten te vertalen naar tools om de professionele ontwikkeling van
hybride tech docenten te bevorderen en hun rol als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken.

Handreiking hybride professionals

De belangrijkste inzichten van dit project zijn opgenomen in onderstaande handreiking. Deze biedt handvatten en praktische tools voor professionals en werkgevers om met het hybride docentschap aan de slag te gaan. Deze zijn zo opgeschreven dat ze ook op andere sectoren dan de techniek van toepassing zijn. Je vindt de handreiking hier of door op onderstaande afbeelding te klikken.

Sfeerafbeelding Fontys
Overige resultaten

- Event 'De Hybride techniek docent'.

Bekijk de toelichting en impressie hier:

Impressie en info Symposium

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Publicaties:

Techniekpact (2023, 21 december). Handreiking biedt richting aan professionals en werkgevers om te starten met het hybride docentschap

Bron (2023, 7 december). Handreiking biedt handvatten voor hybride docentschap

Koop-Spoor, E., Vloet, K., & Rosendaal, M. (2023)Koop-Spoor, E., Vloet, K., & Rosendaal, M. (2023) Werken in het onderwijs naast je huidige baan. Loopbaanvisie, april-02, 57-64.

Koop-Spoor, E. (2023). Pilot hybride tech docenten in Brainport Eindhoven verbindt onderwijs en bedrijfsleven. Regio in Bedrijf.

Geeraedts, B. (Host). (2022, 14 april) Ervaring en kennis van technici de klas inbrengen (Nr. 16) [Podcastaflevering]. In Fontys onderzoekt

Koop-Spoor, E., Vloet, K., Zijlstra, M., Slaghuis, H., Rosendaal, M. (2022) Hybrid Tech Teachers Dashboard. Fontys Hogeschool/Brainport Development

Schipper, T., Corporaal, S., Vos, M., Thunnissen, M., Koop-Spoor, E., & Vloet, K. (2021). Benadruk ook belang bedrijfsleven bij hybride professionals. Scienceguide.

Koop-Spoor, E., e.a. (2021) De ontwikkeling van de hybride tech docent monitor binnen Brainport Eindhoven. Fontys Hogeschool.

Thunnissen, M., Koop-Spoor, E., Kools, Q., & Vos, M. (2020) Het potentieel van hybride docenten wordt onvoldoende benut. Scienceguide.

Koop-Spoor, E., Thunnissen, M., Vos, M., & Kools, Q. (2020) Faciliteren van hybride docenten in het vo en mbo. Fontys Hogeschool.

Periode

September 2021- februari 2024

Subsidieverstrekker

Regieorgaan SIARAAK


Partners

Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de expertise en contacten vanuit het Techniekpact.

Contact

Het projectteam bestond uit een samenwerking van Ger Post, Sandra Janssen, Kara Vloet, Elle van den Hurk (BEnT), Ellen Koop (projectleider), Dick Siesling, Mariëlle Rosendaal, Marian Thunnissen (HRM&TP) Jacintha Melenhorst en Quinta Kools (FLOT).

Foto van persoon

E. (Ellen) Koop - Spoor

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Dr.ir. G.J.J. (Ger) Post

Lector Entrepreneurship