Sprint naar content
Project

De hybride tech docent als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven

De lectoraten Industrial Engineering and Entrepreneurship (BEnT), Dynamische Talentinterventies (HRMenP) en Wendbare onderwijsprofessionals (FLOT) hebben de handen opnieuw ineengeslagen om hun onderzoek naar hybride docenten te vervolgen.

Vanuit het project de hybride tech docent monitor is inzicht verkregen in succesfactoren, dilemma’s en knelpunten rondom een groep hybride docenten die gekoppeld is aan de Brainport pilot Hybride Techniek Docenten. Zowel vanuit het onderwijs als de bedrijven waar hybride docenten werkzaam zijn, is de vraag gekomen voor verder onderzoek naar het proces om technici uit het bedrijfsleven te interesseren en te begeleiden naar een rol als techniekprofessional in het onderwijs. Ook is opgeroepenen de opgedane inzichten te vertalen naar interventies om de professionele ontwikkeling van hybride tech docenten te bevorderen en hun rol als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken.

Wat houdt het project in?

In het project staan de volgende deelvragen centraal:

  1. Wat zijn verwachtingen en ervaringen van hybride tech docenten bij het combineren van hun rol in het onderwijs en hun baan?
  2. Welke factoren bevorderen of belemmeren de professionele ontwikkeling van hybride tech docenten en het benutten van hun meerwaarde als verbinder?
  3. Welke interventies kunnen bijdragen aan de professionele ontwikkeling van hybride tech docenten en het benutten van hun potentiële meerwaarde als verbinder?

Deze onderzoeksvragen worden in dit project uitgewerkt in vier werkpakketten (WP’s) met daarachter de deelvraag (DV) waar dit werkpakket antwoord op geeft:

  • WP 1: Uitbreiding van kwantitatief onderzoek naar de ervaringen van hybride tech docenten binnen Brainportregio Eindhoven (DV 1)
  • WP 2: Uitvoeren van kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van hybride tech docenten en betrokken actoren binnen Brainportregio Eindhoven (DV 1 & 2)
  • WP 3: Integreren van lessons learned uit Brainport regio Eindhoven met inzichten uit diverse regionale en landelijke projecten (DV 1 & 2)
  • WP 4: Ontwikkelen, testen en implementeren van interventies (DV 3)

Projectdoelstelling

De ervaringen van hybride tech docenten en betrokken actoren vertalen naar interventies om hybride tech docenten te faciliteren in hun professionele ontwikkeling als docent en in hun rol als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Periode

2021 - 2023

Resultaten

Geeraedts, B. (Host). (2022, 14 april) Ervaring en kennis van technici de klas inbrengen (Nr. 16) [Podcastaflevering]. In Fontys onderzoekt

Koop-Spoor, E., Vloet, K., Zijlstra, M., Slaghuis, H., Rosendaal, M. (2022) Hybrid Tech Teachers Dashboard. Fontys Hogescholen/Brainport Development (je kunt toegang aanvragen via e.koop@fontys.nl).


Contact

Foto van persoon

E. (Ellen) Koop - Spoor

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Dr.ir. G.J.J. (Ger) Post

Lector Entrepreneurship