Sprint naar content
Foto van persoon

Docentonderzoeker

M.W. (Marijke) Bergman

Marijke Bergman werkt al sinds 2008 bij Fontys en was betrokken bij de oprichting van het lectoraat Mens en Technologie. Ze houdt zich tegenwoordig vooral bezig met de samenwerking tussen mens en robot en hoe die samenwerking verbeterd kan worden. ‘Het helpt als een robot gedrag laat zien dat we kennen van mensen en dieren.’

‘Na mijn studie psychologie aan de Radboud Universiteit heb ik aan de universiteit in Leiden gewerkt bij de vakgroep sociaal wetenschappelijke informatica. Dat ging over wat mensen snappen van computers en software en hoe ze die informatie verwerken. De link met de onderwerpen van het lectoraat was toen dus al gelegd. Daarna heb ik wat omzwervingen gemaakt, onder meer in de zakelijke dienstverlening, en uiteindelijk kwam ik bij Fontys Toegepaste Psychologie.

Net als de meesten heb ik een onderwijs- en een onderzoekstaak. Binnen het lectoraat hebben we grote projecten gedaan over de begrijpelijkheid en de samenwerking met collaboratieve robots in de industrie. Dan kijken we naar hoe mensen ermee omgaan, wat ze begrijpen en wanneer ze hiervan in de war raken. Op basis van een onderzoek tijden het SIA-RAAK mkb project Close encounters with cobots hebben we bijvoorbeeld aanpassingen in transportrobots voorgesteld. Daarvan kun je vaak niet zien welke kant ze opgaan. Of ze stoppen plotseling. Door een simpele oplossing als een richtingaanwijzer, of door ze zo te programmeren dat ze altijd met een grote boog ergens omheen gaan, is de samenwerking met mensen verbeterd. En dat zorgt voor meer acceptatie van technologie op de werkvloer.

We zijn met nog veel meer bezig, zoals een serveerrobot in de horeca; zeker door corona extra actueel geworden. Maar hoe voelen mensen zich erbij als er een robot in een restaurant rijdt? En hoe voelt het voor het menselijke personeel? Een ander project gaat over veiligheid in samenwerking tussen mensen en robots in de industrie. Wat maakt het veilig, wat horen, zien en voelen mensen en hoe kun je daar bij het programmeren van een robot rekening mee houden?

Dit soort praktijkvragen is precies wat ik het leukste vind aan het werk. Kijken wat er aan de hand is, hoe het werkt en wat we kunnen verbeteren zodat mensen prettiger werken. Ik probeer dat ook door te geven aan studenten psychologie. Vaak denken ze dat ze mét mensen gaan werken: gesprekken voeren en coachen. Maar ze weten ook veel óver mensen en die kennis kunnen ze hier inzetten. We werken ook vaak samen met ICT-studenten. Die ontwerpen meestal vanuit zichzelf in plaats van vanuit de gebruiker. Dat stukje voegen onze studenten toe.’


Onderzoeksprojecten


Publicaties

M. Bergman, E. de Joode. (March 2021) De cobot als werkdier. Robot Magazine.

​E. de Joode, M. Bergman. (December 18, 2020). De cobot als modern werkdier. In Mechatronica + Machinebouw.

M. Bergman, S. Bedaf, G. van Heel, J. Sturm. Can I Just Pass By? (2020).Testing Design Principles for Industrial Transport Robots. Paper in Proceedings of the 4th International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications (CHIRA). November 5-6, 2020

​T. Punter, E. Dortmans, S. Alers, M. Bergman. (March 2020). How to embody AI in Robotics? ICTOpen. 

Bergman, M., de Joode, E., de Geus,M. & Sturm, J. (2019). Human-cobot Teams: Exploring Design Principles and Behaviour: Models to Facilitate the Understanding of Non-verbal Communication from Cobots. Proceedings of the 3rd International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications (CHIRA).September 20-21 2019.

Bergman, M., & Zandbeek, M. V. (2019). Close encounters of the fifth kind? Affective impact of speed and distance of a collaborative industrial robot on humans. InHuman Friendly Robotics(pp. 127-137). Springer, Cham.


Contact

Foto van persoon

M.W. (Marijke) Bergman

Docentonderzoeker
Annemieke van der Horst

Dr. A. (Annemieke) van der Horst

Onderzoeker