Sprint naar content
Project

SMARTness: Safe Man-Robot Topology with non-evidently save subsystems

Smart Manufacturing en flexibele productie staat hoog op de strategische agenda’s. Nederland wil zich opnieuw profileren als maakland. Het gebruik van co-bots, waarbij mensen en robotssamenwerken, is daarbij essentieel. Met co-bots kan het tekort aan vakkrachten voor demaakproductie aangevuld worden. Co-bots kunnen bij allerlei taken werk uit handen nemen. Ditverhoogt de productie en vakmensen kunnen zich hierdoor concentreren op hun ‘echte’ werk.

Doel van het project

''Hoe kunnen we als niet veilig gecertificeerde componenten of deelsystemen toepassen in een mens-robot systeem zodat er een veilige toepassing gerealiseerd wordt?''

Onderzoek op het gebied van co-bots richt zich momenteel voornamelijk op nieuwe technologieën. Er zijn inmiddels diverse co-bots beschikbaar zoals robotarmen, mobiele robots (AGV’s). In de praktijk zijn helaas nieuwe veiligheidsaspecten en benodigde ontwerpmethodieken een onderbelicht aspect. Het doel van het project is het genereren van werkwijzen/methodieken, veiligheidscriteria, en keuzecriteria om te komen tot ontwerp/keuze van een veilig mens/co-bot systeem bij de betreffende applicatie. Een belangrijke voorwaarde is dat de mens de robot als een prettige en coöperatieve collega ervaart.

Het RAAK mkb project Smartness is gestart in de zomer van 2020. Het consortium bestaat uit een combinatie van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk met inzet van diverse disciplines.

Looptijd

2020 - 2023

Projectresultaten

In het eerste werkpakket worden methodieken ontwikkeld om niet-veiligheid gecertificeerde componenten en/of deelsystemen toch op een veilige manier te implementeren in een mens-robot systeem.

In Werkpakket 2 zal de use case waarbij co-bots en mensen elkaar ongewenst zouden kunnen aanraken worden onderzocht en uitgewerkt. Aan de hand hiervan kunnen in WP1 ontwerpmethodieken gedestilleerd worden die rekening houden met veiligheid.

In Werkpakket 3 worden use-cases uitgevoerd en demonstrators gebouwd middels de methodieken die voortvloeien uit WP1 en die voldoen aan de veiligheidscriteria die voortvloeien uit WP2. Op basis van de kennis opgedaan in dit WP worden de ontwerpmethodieken en veiligheidscriteria van WP1 en WP2 gevalideerd en verbeterd.

In het vierde en laatste inhoudelijke werkpakket zullen de ontwikkelde methodieken uit WP1 en veiligheidscriteria uit WP2 gevalideerd worden aan de hand van de uitgewerkte demontstrator(s) in WP3. Hiervoor zal waarschijnlijk een nieuwe validatiemethodiek ontwikkeld moeten worden.

Vanwege de Coronamaatregelen en diverse verschuivingen in de personeelsbezetting heeft dit project vertraging opgelopen en is het met een jaar verlengd. Momenteel zijn voor Werkpakket 2 experimenten in voorbereiding waarbij mens en co-bot samen werken aan een montage taak. Er worden bouten geplaatst door de mens waarna de co-bot deze bouten aandraait. Hierbij wordt gevarieerd in de snelheid waarmee de co-bot werkt, de afstand waarop deze zich voor de mens langs beweegt en de complexiteit van de taak voor de mens.


Contact

Foto van persoon

M.W. (Marijke) Bergman

Docentonderzoeker