Sprint naar content

Duurzaamheid in onderzoek

Met praktijkgericht onderzoek dragen we bij aan antwoorden op vraagstukken uit de wereld om ons heen. Fontys organiseert het multidisciplinaire onderzoek de komende jaren rondom zes maatschappelijke thema’s. Deze thema’s hebben we ontleend aan diverse regionale, nationale en mondiale agenda’s, waaronder de sustainable development goals (sdg’s) van de Verenigde Naties. ‘Onder’ deze thema’s komen verschillende onderzoekslijnen samen.

De zes thema’s zijn:

  • Enabling technologies / ondersteunende technologieën
  • Smart mobility / slimme mobiliteit
  • Healthy & inclusive society / gezonde & inclusieve samenleving
  • Creative economy / creatieve economie
  • Future (of) learning / toekomst van leren
  • Sustainablility & circularity / duurzaamheid & circulariteit
Sfeerafbeelding Fontys

Voor elk van deze thema's is er momenteel een center of expertise of kenniscentrum in ontwikkeling. Voor het thema duurzaamheid en circulariteit is er het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (zie hieronder meer).

Sustainablility & circularity / duurzaamheid & circulariteit

Hierin werken we onderzoekslijnen uit op het gebied van circulaire economie, energietransitie en duurzame samenleving.

De invulling van deze onderzoeksthema’s krijgt plaats in een beperkt aantal (op te richten) Centres of Expertise die voldoen aan de criteria van de Vereniging Hogescholen. Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT) –in 2019 opgericht door instituten, opleidingen en onderzoekers op het vlak van techniek, mens & maatschappij en economie - is er daar een van. FECT heeft de ambitie om hét kennis centrum voor de circulaire economie en energietransitie in Noord-Brabant en Zuid-Nederland te zijn. We voeren praktijkgericht onderzoek uit naar de overgang van een lineaire naar een circulaire economie en naar de energietransitie. Daarbij werkt FECT samen met (regionale) bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en consumenten. Juist door samen te werken, kennis te delen en toe te passen, worden nieuwe samenwerkingsverbanden gecreëerd waarbinnen circulariteit kan opbloeien.

Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT

Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT) is het kenniscentrum voor de circulaire economie en energietransitie. We voeren praktijkgericht onderzoek uit naar de overgang van een lineaire naar een circulaire economie en de energietransitie.

Sfeerafbeelding Fontys

Meer informatie

Binnen het expertisecentrum FECT vindt multidisciplinair onderzoek plaats vanuit het in 2020 opgerichte Lectoraat Circulaire Transitie, dat meerdere onderzoeksgroepen, disciplines en lectoraten binnen Fontys aan zich bindt. Voor meer informatie zie: www.fontys.nl/fect


Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.