Sprint naar content

Water

In 2017 is een Fontysbrede Watersessie georganiseerd met als doel het ontwikkelen en invullen van een integrale watervisie voor de Fontys gebouwen. De quickscan van gebouw R1 op campus Rachelsmolen in Eindhoven en de resultaten van de watersessie zijn gebruikt om scherp te krijgen hoe water als thema te verankeren binnen het duurzaamheidsbeleid en de doorvertaling naar concrete plannen.

Basis PvE
Duurzame toepassingen (drink)watergebruik zijn opgenomen in het basisprogramma van eisen voor de (ver)(nieuw)bouw.
De 4 belangrijkste toepassingen van (drink)watergebruik binnen een Fontyslocatie zijn (in volgorde hoogste verbruik):

  • Water voor (persoonlijke) hygiëne,
  • Water voor beheer van het gebouw en buitenruimte,
  • Water voor klimatisering van het gebouw en haar ruimtes
  • Water voor de functies in het gebouw; restaurant, laboratoria.

Drinkwater
Het drinkwatergebruik (2019) voor alle Fontys vestigingen is ten opzichte van 2018 (53.124 m3) met 18% toegenomen naar 63.071 m3.

Stimuleren kraanwaterconsumptie
De Sporthogeschool en campus Venlo zijn voorzien van centrale watertappunten. Voor de overige Fontyslocaties zijn geschikte plekken voor centrale watertappunten voor binnen en buiten geïnventariseerd met als doel ingebruikname eind 2020/ 2021.De drankautomaten (koffie divers/thee/soep/water) van alle Fontys onderwijs- en dienstenlocaties zijn voorzien van de optie heet water. De drankautomaten zijn aangesloten op de waterleiding. Fontys medewerkers en studenten kunnen vervolgens heet kraanwater tappen uit deze drankautomaten voor consumptie.

Daarnaast heeft Fontys op alle onderwijs- en kantoorlocaties waterleidingcoolers geplaatst voor het consumeren van gekoeld en koud kraanwater door medewerkers en studenten Deze coolers zijn aangesloten op de waterleiding en koelen het drinkwater. Met deze waterleidingcooler kunnen tevens eenvoudig karaffen, flesjes en bidons gevuld worden.