Sprint naar content

(Elektrische) auto

E-dienstauto’s

De medewerkers van Fontys kunnen voor zakelijke afspraken of ritten tussen de campuslocaties gebruik maken van de E-deelauto’s. Hiermee verduurzamen wij direct de zakelijke mobiliteit van onze medewerkers, maar indirect ook het woon-werkverkeer. Medewerkers kunnen immers per fiets of met het OV hun woon-werkverkeer doen.

E-laadvoorzieningen

Voor studenten, medewerkers en bezoekers die met een elektrische auto naar de campuslocatie komen, bieden wij op alle eigendomslocaties oplaadpalen aan.

Betaald parkeren

Als het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen en het plaatsen van slagbomen, de parkeerdruk op een campuslocatie niet vermindert, heeft Fontys de mogelijkheid om betaald parkeren in te voeren. Deze maatregel is vastgesteld in het parkeerbeleid van Fontys. De invoering van betaald parkeren op het TU/e terrein laat een duidelijke overstap naar andere vervoerkeuzes zien. Met als resultaat dat er meer parkeerplaatsen beschikbaar zijn, en we dus beter bereikbaar zijn. Op sommige locaties is het betaald parkeren ingevoerd.

Pilot elektrische deelauto's

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.