Sprint naar content

Overzicht onderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten

Onderzoekslijn 1: Digital & ethical savvy journalism

Journalistiek opereert steeds meer in een digitale context; vanzelfsprekend heeft dat gevolgen voor journalistieke onderzoeks- redactie-, en publicatiemogelijkheden.

Welke tools en vaardigheden hebben journalisten nodig om slim te opereren in die digitale informatiesamenleving? Hoe kunnen ze de negatieve effecten van de digitale informatiesnelweg goed agenderen? Denk bijvoorbeeld aan de snelle verspreiding van desinformatie, de groeiende macht van technische spelers of de groeiende groep gebruikers die online de weg kwijt raakt.

Hoe zorgen we dat journalisten kritisch zijn naar de digitale tools die ze gebruiken en dat ze betrouwbare en voor iedereen toegankelijke informatie kunnen blijven produceren?

In dit domein lopen verschillende projecten. De onderzoekslijn richt zich nadrukkelijk op het publieke domein.

    Onderzoekslijn 2: UX journalism

    Hoe betrekken we het publiek (slimmer) bij het journalistieke proces? Onder de noemer User Centered Journalism (vrij geleend van User Experience (UX) design) onderzoeken we hoe we gebruikers kunnen betrekken bij onderzoek, verificatie of verspreiding van nieuws.

    Ook experimenteren we met interviewmethoden en storytelling om ons beter tot diverse doelgroepen te verhouden.

    In dit domein lopen verschillende projecten.

     Onderzoekslijn 3: (Re)Designing new roles / perceptions and practices

     Welke nieuwe rollen en rolopvattingen zijn er nodig om impactvolle verhalen te maken? Welke nieuwe vormen van storytelling zijn effectief? Hoe ontwikkelen we nieuwe journalistieke praktijken die (beter) appelleren aan maatschappelijke veranderingen?