Sprint naar content
Project

Nursefluencers

Het gevreesde zorginfarct” (NRC, 25-11-2022); “Hoe inhalige cardiologen een zorginfarct veroorzaken’(Volkskrant, 26-11, 2022)’ “Het zorginfact is volgens Bos al begonnen” (De Gelderlander, 2-07-2022), zo maar willekeurig een aantal krantenkoppen van afgelopen kwartaal over een vastlopend zorgsysteem.

Wat houdt het project in?

In de diverse recente artikelen worden tal van experts aangevoerd, waaronder Wouter Bos, bestuursvoorzitter zorgverzekeraar Menzis en Joep de Groot, bestuursvoorzitter CZ. Opvallende afwezigen zijn de verpleegkundigen. Hun expertise komt in de diverse journalistieke artikelen rondom dit thema nauwelijks aan bod laat een eerste verkenning die we uitvoerden in het kader van ons verpleegkundig opinieleiderschapsprogramma (Van Wijk et. Al. 2022).

Toch mengen verpleegkundigen zich weldegelijk in het debat over het zorginfarct. Zo laten enkelen van zich horen op opiniepagina’s “Laat verpleegkundigen meepraten” (Trouw, 8-02, 2022). Ook via social media zijn enkele verpleegkundigen nadrukkelijk aanwezig in het debat. Zo is influencer Teun Toebers een niet te missen stem in discussies rondom de zorg voor mensen met dementie. Met hem is er een groeiende groep verpleegkundigen die zijn of haar expertise als ‘nurse-fluencer’ laat horen. Hoe verhouden deze opinies zich ten opzichte van het debat zoals dat via de journalistiek gevoerd wordt over het zorgdebat?

In deze studie willen we analyseren welke nursefluencers - als identificeerbare opinieleiders en speekbuizen van verpleegkundige kennis (Poyry et al, 2022) - zich laten horen in het debat rondom het zorginfarct, welke argumenten ze ter sprake brengen en wat hun motieven zijn om zich via deze kanalen te manifesten. De studie moet inzage(n) geven in de manier waarop het onlinedebat zich verhoudt ten opzichte van het journalistieke debat over dit thema en handelingsperspectieven geven voor journalisten, verpleegkundigen en het onderwijs rondom het belichten van verpleegkundige expertise in het publieke debat.


Contact

Foto Danielle Arets

D.J.A.M. (Danielle) Arets

Lector

[NB: dit is een voorbeeld. Pas dit aan]