Sprint naar content
Project

STEPS

De STEPS-studie: Met zorg op maat op weg naar duurzame verandering in gezondheidsgedrag om aanhoudende fysieke symptomen te voorkomen.

Wat houdt het project in?

Iedereen ervaart weleens lichamelijke symptomen, zoals pijn, vermoeidheid of duizeligheid. Zo blijkt uit een Nederlandse enquête dat 85-95% van de ondervraagden in de afgelopen twee weken ten minste één lichamelijk symptoom kon rapporteren. Niet iedereen meldt zich bij een zorgprofessional met dergelijke klachten. Dit blijkt afhankelijk te zijn van de impact en de ideeën over klachten. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten spontaan. In een enkel geval houden de symptomen een paar weken aan, zonder dat een onderliggende oorzaak aanwijsbaar is. Het ervaren van aanhoudende lichamelijke symptomen heeft vaak een grote invloed op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren met ervaren beperkingen in sociaal, lichamelijk en/of psychisch functioneren.

Zelfmanagement

De huidige richtlijnen bevelen aan om zelfmanagement te stimuleren. Het stimuleren van zelfmanagement heeft een positief effect op het verminderen van de ervaren lichamelijke symptomen en verbeterde kwaliteit van leven. Ondanks de veelbelovende resultaten op korte termijn, laten zelfmanagementprogramma's vaak teleurstellende resultaten zien op de langere termijn. Gezondheidsgedrag veranderen is immers niet eenvoudig. Het identificeren van mensen die hier moeite mee hebben is belangrijk om ervoor te zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment de juiste begeleiding en ondersteuning krijgen om aanhoudende fysieke symptomen te voorkomen. Het bereiken van een duurzame verandering in gezondheidsgedrag is echter afhankelijk van iemands persoonlijke capaciteiten, motivatie en mogelijkheden. Dit vereist zorg op maat. Fysiotherapeuten worden vaak bij de behandeling betrokken vanwege hun expertise in fysiek functioneren en beweeggedrag.

Doel onderzoeksproject

Door middel van dit onderzoeksproject willen wij meer inzicht krijgen in zelfmanagementstrategieën en patronen van beweeggedrag bij patiënten met aanhoudende pijn, vermoeidheid of duizeligheidsklachten. Daarnaast willen we weten welke gedragsveranderingstechnieken succesvol zijn in het realiseren van duurzame gedragsverandering.

Kennisteam

Foto van persoon

Dr. M.F. (Martijn) Pisters

Lector Empowering Healthy Behaviour (onderdeel van lectoraat HIT)

Foto van persoon

S.A.J. (Suze) Toonders

Docent-onderzoeker

Foto van persoon

P.E. (Els) van Westrienen

Docentonderzoeker


Publicaties


Contact

Foto van persoon

S.A.J. (Suze) Toonders

Docent-onderzoeker