17
juni
2021
|
09:20
Europe/Amsterdam

Met technologie gezondheidsgedrag bevorderen? Ja!

Fontys-18mei-Tech&Zorg-01

Wat verstaan we onder technologie in de zorg? En welke mogelijkheden biedt technologie ons om gezondheidsgedrag van patiënten of cliënten in de zorg te bevorderen? Onderzoekers uit team Empowering Healthy Behaviour van Fontys Paramedische Hogeschool vertelden je er alles over tijdens een online meet-up op dinsdag 18 mei. 

Sprekers op deze avond waren lector Martijn Pisters en docent-onderzoekers Tjarco Koppenaal en Suze Toonders, ondersteund door docent-onderzoeker en host Sophie Konings. In een 1,5 uur durende sessie werd je als kijker meegenomen in het onderzoek dat zij de afgelopen jaren hebben gedaan en de berg aan kennis die dat heeft opgeleverd. Pisters trapt de meet-up af door een blik te werpen op de huidige zorgcontext, die best wel een verdedigend karakter heeft: "Ik vergelijk het met een voetbalwedstrijd. Pas als de ziekte optreedt, komen we in actie. Terwijl we het juist moeten omdraaien en gezondheid veel meer centraal moeten stellen. Ons veel meer richten op preventie en proactief werken, in plaats van reactief. Pas dan houden we de zorg betaalbaar, daar willen we in de toekomst graag naartoe. We zien dat technologie daar een belangrijke rol in kan spelen."

Zorg op afstand
Na deze inleiding vertelde Toonders de kijkers meer over e-health, zorg op afstand door het gebruik van technologie. "Die zorg op afstand kan geleverd worden op verschillende devices, zoals een computer, smartphone of tablet. Zowel in het diagnostisch proces als in het therapeutisch proces kun je technologie inzetten", aldus Toonders. Zoom je in op de gezondheidszorg, dan kom je uit bij blended care en e-coaching, de thema's waar Toonders tijdens de meet-up dieper op in ging. 

Lage rugpijn
Maar hoe zet je technologie in de praktijk in, en (hoe) werkt dat? Koppenaal lichtte de eerste resultaten toe van het e-Exercise onderzoek naar technologiegebruik bij patiënten met lage rugpijn. Dit betreft een onderzoek naar de meerwaarde van het ‘blended’ aanbieden van gestratificeerde fysiotherapeutische zorg op basis van prognostische screening. Koppenaal: "Op de korte termijn is blended zorg niet effectiever dan reguliere face-to-face zorg bij patiënten met a-specifieke lage rugpijn. Wel is de voortuitgang in fysiek functioneren en pijnintensiteit voor beide behandelvormen vergelijkbaar. Voor patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van persisterende lage rugpijn lijkt e-Exercise lage rugpijn de aanbevolen behandelstrategie."

Interactie via chat
Via de chat konden kijkers vragen stellen aan de onderzoekers. Neem de vraag "zou je zelf technologie als interventie inzetten in de praktijk?", waarop Toonders antwoordt dat dit zeker het geval is. Toonders is naast onderzoeker ook werkzaam in de praktijk en noemt als voorbeeld video's met oefeningen die mensen thuis kunnen doen. Ook kun je denken aan voorbeeldfilmpjes over educatie die je als fysiotherapeut hebt gegeven. "Het hoeft niet altijd heel groots te zijn", aldus Toonders. Ook vragen als "wat doe je als patiënten niet digitaal vaardig zijn, is  blended zorg dan wel geschikt?" kwamen aan bod. 

Terugkijken
Heb je de meet-up gemist, maar wil je deze wel terugkijken? Dat kan via deze link(Dat technologie helaas niet altijd meewerkt, ondervonden de sprekers aan den lijve tijdens deze meet-up. Blijf echter kijken of spoel de livestream even door, vanaf 11:50 zijn alle technische problemen opgelost.) 

Meer weten?
Empowering Healthy Behaviour is een van de drie profileringsthema's binnen Fontys Paramedische Hogeschool. De uitvoering van de onderzoeksprogramma’s vindt plaats in deze drie profileringsteams. In de teams werken lectoren, docent-onderzoekers en studenten van alle paramedische opleidingen samen aan het beantwoorden van onderzoeksvragen. Bij de uitvoering van onderzoeksprojecten zijn vaak ook het werkveld en andere externe partijen betrokken. Heb je naar aanleiding van deze meet-up vragen? Neem dan contact op met docent-onderzoeker Tjarco Koppenaal via t.koppenaal@fontys.nl. 

Auteur: Rianne van Hoek