Sprint naar content

Publicaties

Publicaties

Het project "Langer thuis wat haal je in huis" heeft een reeks artikelen en publicaties opgeleverd van de promovendi en onderzoekers onder leiding van de lector van de het lectoraat Health Innovation & Technology, Eveline Wouters.

Publicaties

Peek Wouters - 2016 - Acceptatie door ouderen (bijdrage kennisbundel Vilans)

Peek et al - 2016 - What it Takes to Successfully Implement Technology for Aging in Place: Focus Groups With Stakeholders

Peek Aarts Wouters - 2015 - Can Smart Home Technology Deliver on the Promise of Independent Living?

Peek et al - 2015 - Older Adults’ Reasons for Using Technology while Aging in Place

Peek et al - 2014 - Factors influencing acceptance of technology for aging inplace: A systematic review

Peek Aarts Wouters - 2014 - Field research on cognitive decline and the use of technology by older adults

Aarts Peek Wouters - 2014 - The relation between social network site usage and loneliness and mental health in community-dwelling older adults

Aarts Peek Wouters - 2015 - Gebruik van de RAND-36 bij zelfstandig wonende ouderen kan leiden tot een onderschatting van de ervaren gezondheidstoestand

Why do older adults own and use technology - Preliminary results from a longitudinal qualitative study

Research on the sustained use of technology to support aging in place by community dwelling older adults

Sfeerafbeelding Fontys