Sprint naar content

Achtergrond

De samenleving verandert…

..vergrijzing en toenemende zorgvraag staan haaks op de noodzaak tot bezuiniging en versobering van het zorgstelsel. Mensen worden mondiger, willen meer controle, meer zeggenschap. Algemeen geldt dat ‘langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen’ een doel is dat uitstekend past bij al deze veranderingen. Maar wat is daarvoor nodig? Hoe realiseer je dat? Wat moeten en kunnen we NU doen om dat te bevorderen? Technologie wordt beschouwd als een belangrijke voorwaarde. Want het kan inspringen daar waar menselijke beperkingen ontstaan, zodat deze kunnen worden overwonnen. Maar ouderen hebben soms moeite met technologie. Met de bediening, met het idee dat een apparaat iets voor ze doet, met de inbreuk op hun leven, ga zo maar door. Of technologie kan helpen om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen hangt dus vooral af van de mate waarin die technologie succesvol kan worden ingezet. Wij willen graag weten wat daarbij de bevorderende en belemmerende factoren zijn. En niet alleen bij ontwikkeling en aanschaf, maar vooral bij het langdurig gebruik. Veranderen belangrijke ontwikkelingen in iemands leven diens kijk op en gebruik van technologie? Wat voor invloed heeft de opmars van bijvoorbeeld tablets op de acceptatie door ouderen, en waarom? Op het beantwoorden van deze vragen is het project gericht.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

High-tech én low-tech

Hoewel bij ‘techologie’ vaak snel gedacht wordt aan ICT, eHealth, Smart Home Technology en andere high-tech oplossingen, kijken de onderzoekers juist ook naar eenvoudige hulpmiddelen. In het onderzoek worden technologieën meegenomen als zij stroom gebruikt (netstroom, batterijen etc.) en als zij (vooral) worden gebruikt om het zelfstandig thuis wonen te ondersteunen. Technologieën die onder deze definitie vallen zijn bijvoorbeeld de magnetron, de smartphone en de elektrische fiets. Er wordt vervolgens gekeken of mensen het hulpmiddel gebruiken voor het doel waarvoor het was aangeschaft, of men het ook na jaren nog blijft gebruiken, welke technologie afvalt of erbij komt en hoe dit eventueel beïnvloed wordt door veranderingen in de persoonlijke situatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Sebastiaan Peek, promovendus van de Universiteit van Tilburg (Tranzo) , en enkele docent-onderzoekers van Fontys, bijgestaan door een groep studenten van de Paramedische Hogeschool.