Sprint naar content

Lesmateriaal

Het resultaat van het kwalitatieve onderzoek van Sebastiaan Peek naar acceptatie van technologie door ouderen die thuis wonen, is samengevat in zijn model. Dit model vormt de basis en het uitgangspunt van het ontwikkelde onderwijs.

Daarnaast leverde de onderzoeksgroep vier persona’s aan. Dit zijn beschrijvingen van mensen die zij in het onderzoek tegen zijn gekomen. Er is besloten één persona (Karel) uit te werken tot een film in twaalf losse scènes.

Per scène is er een beschrijving en zijn er leskaarten met concrete vragen (eerste kolom), verdiepende thema’s (tweede kolom) en lessuggesties (derde kolom). Deze opzet is bedoeld om richting te geven aan de lessen rondom technologieacceptatie. Het lesmateriaal biedt zo ruimte aan de docent om naar eigen inzicht en niveau te worden aangevuld en ingezet in het onderwijsprogramma.

De andere drie persona’s zijn herschreven tot casussen. Deze persona’s worden kort in beeld gebracht en op een leskaart gepresenteerd met concrete vragen die in het onderwijs gebruikt kunnen worden.

Het ontwikkelde lesmateriaal bestaat uit:

Sfeerafbeelding Fontys
 • Docentenhandleiding

  Het lesmateriaal is bedoeld voor docenten die onderwijs willen gaan geven over technologieacceptatie bij zelfstandig wonende ouderen. Het lesmateriaal kan zowel voor mbo als voor hbo studenten in zorg-, welzijn- en techniekopleidingen worden gebruikt. Daarnaast is het lesmateriaal geschikt om gebruikt te worden in de bijscholing van professionals in deze vakgebieden. Het doel is een breder begrip over de factoren die een rol spelen bij de acceptatie van technologie door ouderen.

  Download hier de docentenhandleiding

 • Model
  Sfeerafbeelding Fontys

  Klik op de afbeelding om de PDF te downloaden

 • Film en Leskaarten

  Film en leskaart 1

  In het kader van techniekacceptatie zien jullie een reële praktijk situatie. In dit filmpje maken jullie kennis met alle bij het proces betrokken personen.
  LESKAART 1

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Film en leskaart 2

  De dochter komt op bezoek bij haar vader die weer net is gevallen. Je ziet een vader-dochter gesprek.
  De dochter maakt zich zorgen en gaat nu over tot actie, nadat ze met haar vader heeft gepraat.
  LESKAART 2

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Film en leskaart 3

  De dochter belt de thuiszorg organisatie en uit haar zorgen over de valincidenten van haar vader.
  Er is overleg met een hulpverlener over wat te doen.
  LESKAART 3

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Film en leskaart 4

  De thuiszorg organisatie belt met het familielid en maakt een afspraak voor een intakegesprek bij meneer van Dam thuis.
  LESKAART 4

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Film en leskaart 5

  De hulpverlener bezoekt de thuis wonende oudere en voert een keukentafelgesprek, gericht op alledaagse problemen die met technologie kunnen worden ondersteund of opgelost. Ook de dochter is aanwezig. Uit het gesprek blijkt dat hij niet meteen behoefte heeft aan technologische oplossingen. Hij vertoont weerstand maar wil zijn dochter wel graag tegemoet komen.
  LESKAART 5

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Film en leskaart 6

  De dochter belt de technisch adviseur van het installatiebedrijf om een afspraak te maken voor een adviesgesprek.
  LESKAART 6

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Film en leskaart 7

  Adviesgesprek over welke technologische oplossingen er zijn voor de huidige problemen. Besluitvorming door meneer in samenspraak met de technisch adviseur en de dochter met in acht neming van de weerstanden. De adviseur draagt méér (toekomstige) opties aan zoals de mogelijkheid van intercom met beeld en geluid. Financiële consequenties worden besproken.
  LESKAART 7

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Film en leskaart 8

  Installatie van de technologie: er wordt in beeld gebracht hoe het Wifi kastje/router wordt geïnstalleerd.
  LESKAART 8

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Film en leskaart 9

  Uitleg en demonstratie van het gebruik van de geïnstalleerde technologie door de hulpverlener en de technisch adviseur,
  de werking van het polsalarm, opvolging (doorschakelen naar de dochter en bij afwezigheid naar de hulpverlener)
  en de werking van de intercom die doorgeschakeld is naar de smartphone.
  LESKAART 9

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Film en leskaart 10

  De huishoudelijke hulp; die zonder het te weten een probleem veroorzaakt.
  Leskaart 10

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Film en leskaart 11

  Er is een probleem, de nieuwe intercom doet het niet. Er volgt een diagnose van het probleem en er volgt een oplossing.
  LESKAART 11

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Film en leskaart 12

  De hulpverlener komt langs bij meneer om te kijken hoe het nu met hem is, een half jaar na de installatie van de techniek. Er volgt een korte evaluatie van het gebruik van de technische hulpmiddelen. Wat werkt wel, wat niet.
  LESKAART 12

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 • Persona's

  Persona 1 "Corry"

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  vrouw van 69 jaar en sinds 15 jaar weduwe
  ziet er altijd netjes, verzorgd en modern ziet
  Ondernemend type en actieve levenswijze
  Corrie is geïnteresseerd in technologie maar gebruikt het vooral voor haar plezier

  Lesmateriaal over Corry


  Persona 2 "Piet"

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  man van 75 jaar oud, en hij is al 50 jaar gelukkig getrouwd met Elly.
  ziet er gezond en verzorgd uit, en hij oog fit.
  Als vrijwilliger actief bij de lokale bridgeclub,
  altijd al geïnteresseerd geweest in technologie, en heeft onder andere bij Philips gewerkt aan de ontwikkeling van de eerste televisies.
  Gebruikt in dagelijks leven een computer om “contact te blijven houden met de maatschappij”.

  Lesmateriaal over Piet


  Persona 3 "Ria"

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  78 jaar en getrouwd met Gerard.
  Ze is zuinig en geeft weinig geld uit.
  Altijd bezig met de verzorging van haar man die dementie heeft en het huishouden.
  Weinig interesse en zelfvertrouwen in technologie.

  Lesmateriaal over Ria