Sprint naar content
Lectoraat van Creatieve economie / Duurzaamheid en circulariteit / Gezonde en inclusieve samenleving / Enabling technologies / Toekomst van leren

Circulaire transitie

Het lectoraat Circulaire Transitie is onderdeel van het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie. Het richt zich met name op het verbinden van bestaande lectoraten in het technisch, economische en sociale domein op het gebied van circulaire economie en de energietransitie.

Over het lectoraat

De focus van het lectoraat is om praktijkgericht te onderzoek naar maatschappelijk inclusieve oplossingen voor circulaire transities van de MKB maakindustrie en gemeentes in de Fontys regio’s. Daarnaast zullen interdisciplinaire onderzoeksmethoden voor circulaire transities ontwikkeld worden, voortbouwend op multidisciplinair onderzoek. Ook kennisontwikkeling en actualisering van het onderwijsaanbod van Fontys-opleidingen en kennisontwikkeling ter professionalisering van docenten op het gebied van circulaire transities spelen een belangrijke rol. Tenslotte gaat het lectoraat aan de slag met het verspreiden van kennis over circulaire transities door middel van publicaties, lezingen en workshops etc. in het kennisdomein. Het lectoraat wil op deze manier bijdragen aan maatschappelijk inclusieve innovaties voor de circulaire- en energietransitie in Noord-Brabant middels interdisciplinair onderzoek.

Podcast

Van klein naar groot. Hoe kan een fris idee uitgroeien tot een gamechanger voor de circulaire economie? Waarom hebben we juist de kleine initiatieven nodig om grote veranderingen te bewerkstelligen? Jifke Sol (Fontys Eindhoven) en Inge Oskam (Hogeschool van Amsterdam) nemen je bij de hand.

Bijzonder aan het Lectoraat Circulaire Transities is dat het een multidisciplinair team is, waarmee met een sociale, economische én technische bril naar maatschappelijke vraagstukken gekeken kan worden. Doel is om vragen over energietransitie, sociale innovatie en circulaire economie samen met netwerken van ondernemers, burgers en overheden te analyseren en van antwoorden te voorzien. Ook wil het lectoraat hybride leeromgevingen creëren, waar enthousiaste studenten en docenten mee kunnen denken en nieuwe oplossingen en adviezen ontwerpen en daarmee lokaal maatwerk bieden. Het idee is dat ondernemers, burgers en overheden en onderzoekers ook de weg weten te weten naar deze ‘living labs’, zodat kennis en ideeën gebundeld kunnen worden. Kernvraag is welke factoren helpend en welke belemmerend zijn bij circulaire transities.


Onderzoeksprojecten

 • Toekomstbestendige zonnepanelen

  Onderzocht wordt welke innovatieve business modellen nodig zijn om de zonnepanelensector te verduurzamen en materialen te recyclen


  Status
  Lopend
 • RETOUR

  Het recyclen van consumentenproducten – zoals karpetten- is een belangrijke stap in de transitie naar een circulaire economie.


  Status
  Afgerond


Lector

Foto van persoon

Dr. ir. A.J. (Jifke) Sol

Lector Circulaire Transitie

Jifke Sol is als lector met name voor het MKB in Brabant aanspreekpunt en verbinder voor initiatieven en kennisvragen op het terrein van energietransitie, circulaire economie en sociale innovatie. Sol heeft een achtergrond in onderzoek naar succesfactoren en begeleiding bij complexe regionale samenwerkingstrajecten richting duurzaamheid.

Op vrijdag 19 november 2021 hield Jifke haar lectorale rede. Via deze link is de rede terug te kijken.

Sfeerafbeelding Fontys


Kennisteam

Foto van persoon

Dr. Y.A. (Yvonne) van Lith

Onderzoeker

Foto van persoon

A.T.A.M. (Jeske) Nederstigt

Intern Programmamanager | Onderzoeker

Foto van persoon

M.G.E. (Myrthe) Velter

Onderzoeker


Publicaties van het lectoraat


  Contact

  Foto van persoon

  Dr. ir. A.J. (Jifke) Sol

  Lector Circulaire Transitie