23
februari
2024
|
10:58
Europe/Amsterdam

TTT Podcastmarathon maakt balans circulaire transitie in Tilburg op

TTT

Hoe staat het met de overgang naar een circulaire economie in Tilburg en omliggende gemeenten? Dat is de vraag die op dinsdag 12 maart beantwoord gaat worden tijdens een podcastmarathon in Station 88 onder de naam TTT: Transition Tuesday Tilburg.

Er gebeurt veel in Tilburg en omgeving als het gaat om het creëren van een meer circulaire economie en samenleving, constateert Jesse de Doelder, aanjager duurzame economie bij Midpoint Brabant. “Tal van partijen werken samen aan de transitie. Het gaat dan over de gemeentes in de regio Hart van Brabant en een aantal ondernemers en ondernemersnetwerken, maar zeker ook maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven. Aan de onderwijskant zijn onder andere Fontys, Avans, Tilburg University, ROC Tilburg, Yuverta en BUAS betrokken.  

De grote hoeveelheid aan initiatieven en de energie die erin gestoken wordt, is indrukwekkend. Tegelijkertijd is het soms moeilijk om het overzicht te bewaren welke projecten er lopen en tot welke successen ze leiden. De Doelder: “Een transitie heeft altijd fases die chaotisch aanvoelen. Juist dan is het belangrijk dat je niet alleen goede dingen doet, maar daar ook uitgebreid en helder over communiceert. Misschien vergeten we dat soms in ons enthousiasme. De week van de Circulariteit is een mooi moment om daar extra aandacht aan te besteden en ook echt mee aan de slag te gaan.”

Vandaar dat op dinsdag 12 maart de microfoons in Station 88 opengezet worden tijdens een podcastmarathon met de naam TTT: Transition Tuesday Tilburg. TTT is een initiatief van  partijen die nauw samenwerken in de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek dat aansluit op de transitie naar een meer duurzame en vitale samenleving. Aan de zijde van Fontys gaat het om het Living Lab Building Better Brands van Fontys Marketing en Communicatie, maar ook de Fontys Academy for Creative Economy doet mee, net als het Fontys Center of Expertise for Sustainable and Circular Transitions. Daarnaast wordt TTT gedragen door Midpoint Brabant, circulaire doeners van UpNew en de Gemeente Tilburg.

Het concept van de TTT Podcastmarathon is net zo eenvoudig als doeltreffend: onder leiding van een host worden in een levendig vraaggesprek steeds twee personen aan elkaar gekoppeld die elkaar en de luisteraar gedurende een uur bijpraten over hun rol in de circulaire transitie. Elk half uur wisselt er één van de deelnemers, zodat het gesprek weer een nieuwe wending krijgt. De deelnemers komen uit alle hoeken en gaten van de regio. En uit alle betrokken sectoren uiteraard: bedrijfsleven, onderwijs, bewoners en overheden.

Van Dooren, samen met Coen Luijten, oprichter van het Living Lab Building Better Brands: “Tijdens TTT gaan we proberen een heleboel interessante vragen te beantwoorden. Waar weten bedrijven, burgers, onderwijs en overheden elkaar te vinden in hun ambitie om de samenleving duurzamer te maken? Wie boekt welke kleine of grote successen? Welke initiatieven zijn goud waard en verdienen veel meer aandacht? Maar ook: waar lopen we met z’n allen tegenaan? Wat strooit zand in de vernieuwingsmotor en hoe lossen we dat samen op? Kortom, waar staan we in Tilburg en omgeving met de transitie en wat hebben we nodig om nog veel harder vooruit te gaan?”

Luijten vult aan: “Deze podcastmarathon past mooi in onze activiteiten. We kunnen een boel initiatiefnemers een podium geven op deze manier. Maar we beogen wel echt iets meer dan dat. Het doel is om in één dag echt een foto te maken van de stand van zaken als het gaat om de circulaire  transitie in de regio. En we willen inzichtelijk krijgen welke volgende stappen er gezet kunnen worden en wat daarvoor nodig is. We gaan met onze onderzoekers van ons Fontys Center of Expertise Sustainbility and Circularity Transitions proberen om hier echt bruikbare conclusies uit te trekken.” 

De TTT Podcastmarathon start op 12 maart om 9.30 uur in Station 88 en zal live te volgen zijn.

Wil je meer info over de TTT Podcastmarathon? Neem contact op met Jesse de Doelder via 06 16 82 85 71 of jessededoelder@midpointbrabant.nl

De organiserende partijen van de TTT Podcastmarathon zijn:

 • Midpoint Brabant vormt met de circulaire doeners van UpNew dé schakel tussen ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties in de regio Midden-Brabant. Met gebundelde krachten werken we aan een slimme en duurzame regio én de brede welvaart in ons land. Met als motto: ondernemen en innoveren met de mens centraal.
   
 • Bij Fontys Marketing en Communicatie ademt alles marketing en communicatie. Het is dé plek waar 1500 jonge en nieuwsgierige studenten zichzelf ontwikkelen tot specialist in het vakgebied. Er worden meerdere brede en specialistische opleidingen aangeboden. Samen met een inspirerend netwerk van partners wordt vanuit het hart van Brabant praktijkonderzoek gedaan binnen het vakgebied van marketing en communicatie.
   
 • Building Better Brands is het eigenwijze en speelse living lab waarin Midpoint Brabant en Fontys Marketing en Communicatie samen daadkrachtig hbo-onderwijs en onderzoek bij elkaar brengen voor de founders van startup-achtige initiatieven die bijdragen aan een duurzamere en vitalere regio en zich realiseren dat zij om succesvol groot te groeien een sterk merk nodig hebben in een tijd waarin onze regio zichzelf opnieuw uit wil vinden.
   
 • Binnen het thema Duurzaamheid en Circulariteit doet het Fontys Centre of Expertise Sustainable & Circular Transitions (CoESCT) praktijkgericht onderzoek naar manieren om het economisch systeem te innoveren, om zo de transitie naar regionale en circulaire duurzaamheid te versnellen. Dat doen we vanuit een integrale benadering: we houden ons bezig met sociale, economische en technologische innovatie, waarbij sociale innovatie het hart vormt
   
 • Fontys Academy for the Creative Economy leidt in Tilburg studenten op tot authentieke en betrokken ‘impact creators’: creatieve professionals voor de nieuwe economie, die door middel van de verbinding van creativiteit met zakelijkheid en maatschappij transities aanjagen. Dit doen zij door het ontwikkelen en realiseren van nieuwe concepten voor marketing, business, ondernemerschap, communicatie en lifestyle. Alle vier deze opleidingen richten zich op een creatieve economie, die wendbaar, duurzaam en humaan is.

Auteur: Joris van Dooren